โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร WD-008-01 เรื่อง “วิศวกรการเชื่อมสากล”รุ่นที่ 15/2564 (International Welding Engineer Class 15/2021)

การจัดฝึกอบรม Online “วิศวกรการเชื่อมสากล”รุ่นที่ 15 ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลย...

Read More

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับคณะพนักงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร นำโด...

Read More