สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมหลักสูตร “ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 5/2565 (International Welding Specialist Class 5/2022)

หลักสูตร WD-051-00 เรื่อง “ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 5/2565 (International Welding Specialist  Class 5/2022) ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการบริห...

Read More