News & Blog

ขอแสดงความยินดี กับ นายสมศักดิ์ ปามึก ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง ชุดชิ้นงานสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

News & Blog

นายสมศักดิ์ ปามึก วิศวกร สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง ชุดชิ้นงานสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลาย โดยได้รับรางวัลระดับดี สาขาการศึกษา และเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ