News & Blog

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความพร้อมในการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

News & Blog

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ในสาขาอาชีพในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 และช่างเชื่อมทิก ระดับ 1ตามที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้ยื่นคำขอรับอนุญาตเพื่อเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาดังกล่าว โดยมีนายสุรเชษฐ์ แก้วงาม หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม