จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 4

IMG_8090

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร ED-104-00 เรื่อง “การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร” (Interior Electric...

Read More

ประกาศ รับสมัครเพิ่มเติมในโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

IMG_1868

ประกาศ รับสมัครเพิ่มเติมในโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล International Welding Practitioner จำนวน 15 คน ผ...

Read More

จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง WD-004-00 “การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1” (Ultrasonic Testing Level 1)

IMG_7807

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง WD-004-00 “การตรวจสอบโด...

Read More

Electrical Control Systems via Mobile Application

IMG_7632

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องฝึกอบรม 403 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร“ก...

Read More

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1 และหลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 3/2563

IMG_7564

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 205 ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1...

Read More

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมTFII

IMG_7430

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ให...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1 (Penetrant Testing Level 1 : PT 1)

IMG_7366

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระ...

Read More

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ2 (Radiographic Testing Level 2 : RT2)

IMG_7350

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น.ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ2 (Radiographic Testing Lev...

Read More

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร UT1 และ PT1

IMG_7272

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1 (Ultrasonic...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี (RT2)

IMG_7300

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ...

Read More