พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และบริษัท เอเชียโซไซตี้เพื่อการพัฒนาสังคมและเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ระบบควบคุมอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนสมัยใ...

Read More

จัดฝึกอบรมโครงการ EEC หลักสูตรที่ 6 เรื่อง “การตรวจสอบด้วยสายตา ระดับ 2” รุ่นที่ 1

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม มจพ.กรุงเทพฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จังหวัดระยอง...

Read More

จัดอบรมภายใต้โครงการที่ปรึกษา ให้กับภาคอุตสาหกรรม

22 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 205 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ความรู้...

Read More

โครงการ “S.Super Campus Tour” ครั้งที่ 15

14 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กล่าวเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และแสดงเครื่องทดสอบ...

Read More

จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน 2 หลักสูตร MT1, PT1

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน รวมจำนวน 20 คน ทั้งหมด 2 หลักสูต...

Read More

Asst. Prof. Dr. Ehsan Jamshidpour, a researcher from GREEN Lab., Université de Lorraine, visited the TFII, KMUTNB

Asst. Prof. Dr. Ehsan Jamshidpour, a researcher from Groupe de Recherche en Energie Electrique de Nancy (GREEN), Université de Lorraine, visited the T...

Read More

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล รุ่นที่ 12/2566

3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 205 อาคารสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มจพ. พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒนา...

Read More

พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตร“ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 12/2566 (International Welding Inspection Personnel) (IWI-C Class 12/2023)

12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 205 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั...

Read More

Prof.Dr.Babak Nahid-Mobarakeh จาก McMaster University, Canada เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ TFII

31 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ให้การ...

Read More

บันทึกข้อตกลงตวามร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภาม...

Read More