TFII จัดฝึกอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2)

IMG_1395

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2) ...

Read More 0

ฟรี TFII จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยี IIoT และพลังงาน

open house 12022563 2

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การยกระดับความสา...

Read More 0

คณะผู้เยี่ยมชมจาก สปป.ลาวเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านเครื่องปรับอากาศ

IMG_1041

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยนายจามิกร ไต่ว...

Read More 0

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

IMG_5048

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ นายเทพ เทพวัฒนปิยกุล ผู...

Read More 0

TFII จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and Light Commercial Air-Conditioning Mechanic) รุ่นที่ 4/2562

112382

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and L...

Read More 0

บุคลากรได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี

สมศักดิ์-ปามึก

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี (...

Read More 1

TFII เข้าร่วมงาน”เมทัลเล็กซ์ 2019″

76779526_2159953397647370_8026061572797366272_o

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม MR 213-214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมง...

Read More 0

ผู้เยี่ยมชมจากบริษัท Aperam Stainless Services & Solutions International SAS

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับ Mr.Jean-Charles Lemaitre จากบริษ...

Read More 0

TFII จัดฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 8/2562

17

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งไฟฟ...

Read More 0

ฝึกอบรมเรื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

man-draws-1024x683-01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธี...

Read More 0