ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท Non Degree

IWIP-C

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 อบรมฟรีตลอดหลักสูตร ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยสถาบันนวัตกรรมเทคโ...

Read More

คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน

IMG_7257

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วั...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สุง ระดับ 1(Ultrasonic Testing Level 1)

IMG_7136

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สุง ระดับ 1(Ultrasonic Testing Level...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) รุ่นที่ 2/2563

IMG_7128

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) รุ...

Read More

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

FrancoThai

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม (Franco-Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ภายใต้ความร่วมม...

Read More

วิธีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019

2

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา และการแพร่ระบาดได้ขยายวงกว้างไปอ...

Read More

จัดฝึกอบรมเรื่อง“การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 1” (MT 1) (Magnetic Particle Testing Level 1)

IMG_1865

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึกอบรมเรื่อง“การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 1” (MT 1) (Magnetic Particle Testing Level 1) ให้กับเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพ...

Read More

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความพร้อมในการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

IMG_1821

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ได้เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีม...

Read More

การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) รุ่นที่ 1/2563

IMG_1691

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation) รุ่นท...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบัน ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

IMG_7834

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสถาบัน ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 จำน...

Read More