วันที่สมัครอบรม (Date)ชื่อหลักสูตร (Course)รหัสหลักสูตร (Code)อบรมวันที่ (Duration of course)ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ (Coordinator's Name : Last-Firt)(Please print)ตำแหน่ง (Position)ฝ่าย (Department)สถานที่ทำงาน (Company' Name)ที่อยู่ (Address)โทรศัพท์ (Phone)โทรสาร (Fax)E-mail1. ชื่อ (Last - First)วุฒิการศึกษา (Degree)ตำแหน่ง (Position)สาขา (Major)2. ชื่อ (Last - First)วุฒิการศึกษา (Degree)ตำแหน่ง (Position)สาขา (Major)3. ชื่อ (Last - First)วุฒิการศึกษา (Degree)ตำแหน่ง (Position)สาขา (Major)
07/10/2019โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)WD-037-00นางสาวสาวิตรี ผาบจันตานักวิจัย-สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอาคารสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 47/433 ม3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200823527261-sawitri.p@dti.or.thนางสาวสาวิตรี ผาบจันตานักวิจัยนายธวัชชัย บุญเหลืองนักวิจัย
08/10/2019การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ1WD-004-00ประภาส อินแก้วหัวหน้าแผนกวิศวกรรม-บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟสเทคโนโลยี จำกัด1/2 หมู่6 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 13230081841317-prapas.ast@gmail.com,papastsorn.ast@gmail.comประภาส อินแก้วหัวหน้าแผนกวิศวกรรม
11/11/2019การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ1WD-004-00นายนนท์ธวุธ ภูษาทองพนักงานQCบริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟสเทคโนโลยี จำกัด1/2 หมู่6 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 13230081841317prapas.ast@gmail.com,papastsorn.ast@gmail.comนายนนท์วุธ อินแก้วพนักงาน QC
27/01/2020การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ1 UlTrasonic testing Level 1 (UT 1)wd-004-0006/07/2020อรุณรัฐฏ์ พรหมอินแก้วSR.SUP.ฝึกอบรมบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สาขา000019/1 หมู่ 4 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140032-906112 ต่อ 199 มือถือ 084-4395545032692111arunruthp@wce.co.thนายเกษมสันต์ สุขเกษมปริญญาตรีSup.engineerวิศวกรรมการเชื่อม
13/07/2020การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารED-104-00ธีรารัตน์ ชมจันทร์Salesขายบริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด15/1 หมู่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 120000839991732deeair2015@gmail.comวรวุฒิ ปุราสะกังหัวหน้าช่า
13/07/2020การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารED-104-00ธีรารัตน์ ชมจันทร์Salesขายบริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด15/1 หมู่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 120000839991732deeair2015@gmail.comวรวุฒิ ปุราสะกังม.6หัวหน้าช่าง
26/08/2020การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึมระดับ2 PenetranT testing level2Wd-039-0014/09/2020Udom khongkhaphetเจ้าของกิจการNiyomkha hydrolic88\21 แลนด์แอนเฮาท์88(เกาะแก้ว) ถ เทพกษัตรี ตเกาะแก้ว อ เมือง จ ภูเก็ต0817663073Gr4udom@gmail.com