บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับคัดเลือกเป็น“บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564”

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ“บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และ ป...

Read More

พิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี  ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส มหาวิทยา...

Read More

บริษัท Indian Society for Non Destructive Testing เข้าพบผู้อำนวยการ TFII

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ปามึก ให้การต้อนรับ Mr. D...

Read More

จัดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2 (Ultrasonic Testing Level 2)

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ.จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน หลักสูตร WD-006-00 เรื่...

Read More

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More

จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 2” (MT 2) (Magnetic Particle Testing Level 2)

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เห...

Read More

TFII ให้บริการวิชาการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 2”

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม TFII ให้บริการวิชาการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 10 ท่าน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สาร...

Read More

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศผู้ชนะ

Read More

ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลการเชื่อมและข้อบกพร่องจากการเชื่อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศผู้ชนะ

Read More

ฝึกอบรม​หลักสูตร​ การตรวจ​สอบ​โดยใช้ภาพถ่ายรังสี​ ระดับ2 (RADIOGRAPHIC TESTING LEVEL 2​)

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม​หลักสูตร​ การตรวจ​สอบ​โดยใช้ภาพถ่ายรังสี​ ระดับ2 (RADIOGRAPHIC TESTI...

Read More