สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ โครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการที่ 1  โครงการออกกำลังกาย เรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาพกายที่แข็งแรง สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี และลดความเครียดในการทำงานของบุคลากรสถาบันนวัตกรรมเท...

Read More

International Welding Engineer (IWE)“Registration is now open”

International Welding Engineer (IWE) “Registration is now open” @Thai-French Innovation Institute (TFII), King Mongkut’s University of Technolog...

Read More

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 7 ธันวาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไ...

Read More

Prof.Dr.Noureddine TAKORABET, Université de Lorraine, France เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย ผู้ช่วยศา...

Read More

Professor Michael Fitzpatrick, Pro-Vice-Chancellor (Engineering, Environment and Computing) Coventry University และ Mr.Yap, MD of TWI Singapore Hub. และคณะ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการTFII

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ รองผู้อำน...

Read More

TFII เข้าร่วมกิจกรรม งานเมทัลเล็กซ์ 2022 (METALEX 2022) Theme : “ASEAN Community Connector”

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ผนึกกำลังเปิดเวทีเสวนาในงานงานเมทัลเล็กซ์ 2022 (METALEX 2022) Theme : “ASEAN Community Connector” จำนวน 2 หัวข้อ 1...

Read More

รับมอบ“กิตติกรรมประกาศความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี”

(11 ตุลาคม 2565) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ : ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย...

Read More

Campus France Tour 2022

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนากิจการ บุคลากรของสถาบัน...

Read More

สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมหลักสูตร “ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 5/2565 (International Welding Specialist Class 5/2022)

หลักสูตร WD-051-00 เรื่อง “ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 5/2565 (International Welding Specialist  Class 5/2022) ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการบริห...

Read More

ผลงานของบุคลากร สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เรื่อง “ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” ได้รับการขออนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย

ผลงานของบุคลากร สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เรื่อง “ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” ได้รับการขออนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตแล...

Read More