📣“เปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ตามแนวทาง EEC ไตรมาสแรก ประจำปี 2567 หลักสูตรทางด้าน NDT” 📢

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบ...

Read More

🔑รับสมัครด่วน บุคคลที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตร การเขียนโปรแกรม PLC เบื้องต้น (Basic PLC Programming) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการ Up Skill และ Re Skill💥

รับสมัครด่วน บุคคลที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตร การเขียนโปรแกรม PLC เบื้องต้น (Basic PLC Programming) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปที...

Read More

Campus France Tour 2023

Bonjour !6 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ ...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร“เทคโนโลยีการเชื่อมไฟฟ้า MMAW” (Technology in MMAW Welding)

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำก...

Read More

📢 International Welding Engineer (IWE)”Registration is now open” @ Thai-French Innovation Institute (TFII), KMUTNB💥

International Welding Engineer (IWE)”Registration is now open” @ Thai-French Innovation Institute (TFII), King Mongkut’s University ...

Read More

💥Training Program 2024 ปฏิทินฝึกอบรม ประจำปี 2567 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส📢

Training Program 2024 ปฏิทินฝึกอบรม ประจำปี 2567 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส   รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เ...

Read More

🚀รับสมัครด่วน บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น (Basic Robot Programming) สำหรับบุคคลทั่วไป และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1-4 💥

รับสมัครด่วน บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น (Basic Robot Programming) สำหรับบุคคล...

Read More

📢 ประกาศรับสมัครด่วน “การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2” Ultrasonic Testing Level 2 (UT 2) 💥

ประกาศรับสมัครด่วน “การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2” Ultrasonic Testing Level 2 (UT 2) สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมท...

Read More

TFII จัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (TFII-Schneider Electric Center of Excellence)

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ บางไทร กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ (Bangsai Country Club) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหน...

Read More

ร่วมประชุมหารือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต

25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 205 รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา มจพ. พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธ...

Read More