จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 2” (MT 2) (Magnetic Particle Testing Level 2)

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เห...

Read More

TFII ให้บริการวิชาการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 2”

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม TFII ให้บริการวิชาการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 10 ท่าน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สาร...

Read More

ฝึกอบรม​หลักสูตร​ การตรวจ​สอบ​โดยใช้ภาพถ่ายรังสี​ ระดับ2 (RADIOGRAPHIC TESTING LEVEL 2​)

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม​หลักสูตร​ การตรวจ​สอบ​โดยใช้ภาพถ่ายรังสี​ ระดับ2 (RADIOGRAPHIC TESTI...

Read More

TFII ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส...

Read More

จัดฝึกอบรม หลักสูตร WD-043-00 เรื่อง “การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2)

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรม หลักสูตร WD-043-00 เรื่อง “การตรวจสอบ...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 3” MAGNETIC PARTICLE TESTING/ PENETRANT TESTING LEVEL 3 (MT&PT Level 3)

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สาร...

Read More

ฝ่าย CR ให้บริการวิชาการฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอก

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกในหลักส...

Read More

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยก...

Read More

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร WD-008-01 เรื่อง “วิศวกรการเชื่อมสากล”รุ่นที่ 15/2564 (International Welding Engineer Class 15/2021)

การจัดฝึกอบรม Online “วิศวกรการเชื่อมสากล”รุ่นที่ 15 ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลย...

Read More

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับคณะพนักงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร นำโด...

Read More