News & Blog

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมTFII

News & Blog

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม และฝ่ายระบบการผลิคอัตโนมัติ