News & Blog

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดออกแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลังสมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

News & Blog