News & Blog

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

News & Blog

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับคณะพนักงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร นำโดย สิบเอก ภูมิศักดิ์ ลาภลอย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 205 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส