News & Blog

ฝึกอบรม​หลักสูตร​ การตรวจ​สอบ​โดยใช้ภาพถ่ายรังสี​ ระดับ2 (RADIOGRAPHIC TESTING LEVEL 2​)

News & Blog

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม​หลักสูตร​ การตรวจ​สอบ​โดยใช้ภาพถ่ายรังสี​ ระดับ2 (RADIOGRAPHIC TESTING LEVEL 2​) ภาคปฏิบัติ Radiographic Testing ควบคุม​การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ​โดย​ อาจารย์​ศุภชัย​ ทรงศักดิ์​นาคิน​ และ อาจารย์สมศักดิ์ ปามึก ระหว่าง​วันที่​ 4-20 เมษายน​ 2565​ ณ​ ห้องฝึกอบรม​ ชั้น 6​ อาคาร​สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส