News & Blog

บริษัท Indian Society for Non Destructive Testing เข้าพบผู้อำนวยการ TFII

News & Blog

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ปามึก ให้การต้อนรับ Mr. Diwakar Joshi, President จากบริษัท Indian Society for Non Destructive Testing และคณะ ในโอกาสหารือเรื่องการรับรองบุคลากรทางด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ตามมาตรฐาน ISO 9712