News & Blog

สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์ ”

News & Blog

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยกรรมการบริหารสถาบัน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์ ” ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ Dip. Ing. Karl Stützle อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและร่วมน้อมระลึกถึง ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน