News & Blog

ฝึกอบรมเรื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

News & Blog

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา โดยมีฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมทั้งให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา มจพ. ฝึกอบรมเรื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก “Domestic and Light Commercial Air-Conditioning Mechanic” รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบถึงการออกแบบอุปกรณ์ และการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวุฒิ งามสนิท อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และนายจามิกร ไต่วัลย์ วิศวกรจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นวิทยากร ทั้งนี้ในปัจจุบัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กเป็นหนึ่งอาชีพที่ต้องมี การสอบเพื่อขอใบอนุญาตในการประกอบอาชีพที่มีกฏหมายบังคับใช้ในปัจจุบัน ช่างที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นต้องผ่านการสอบเพื่อขอใบอนุญาตในการนำไปประกอบอาชีพ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการอบรมเผยแพร่ความรู้ให้กับช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ช่างมีมาตรฐานในการติดตั้ง และมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติในการทำงาน ณ ห้องฝึกอบรม 702 และห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ ชั้น 9 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *