จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง WD-004-00 “การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1” (Ultrasonic Testing Level 1)

IMG_7807

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง WD-004-00 “การตรวจสอบโด...

Read More

Electrical Control Systems via Mobile Application

IMG_7632

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องฝึกอบรม 403 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร“ก...

Read More

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1 และหลักสูตรการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 3/2563

IMG_7564

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 205 ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1...

Read More

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมTFII

IMG_7430

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ให...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1 (Penetrant Testing Level 1 : PT 1)

IMG_7366

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระ...

Read More

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ2 (Radiographic Testing Level 2 : RT2)

IMG_7350

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น.ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ2 (Radiographic Testing Lev...

Read More

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร UT1 และ PT1

IMG_7272

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1 (Ultrasonic...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี (RT2)

IMG_7300

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ...

Read More

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท Non Degree

IWIP-C

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 อบรมฟรีตลอดหลักสูตร ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยสถาบันนวัตกรรมเทคโ...

Read More

คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน

IMG_7257

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วั...

Read More