จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 3

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับกลุ่มคณาจารย์วิ...

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยแห่งแคว้นลอเรน (Université de Lorraine) ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย H.E. Mr. Thierry Mathou, the French Amba...

Read More

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมระบบขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ด้วยแผงหน้าจอสัมผัสสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานขั้นสูง ๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดแหล่งจ่ายพลังงานระบบเซลล์เชื้อเพลิงประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดออกแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลังสมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

P1-1-1

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร WD-046-00 เรื่อง “ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล” รุ่นที่ 9/2564 และรุ่นที่ 10/2564 (International Welding Inspection Personnel(IWI-C))

175449362_2537406949902011_5126285279609001816_n

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมา...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร IWP และ IWS

3

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม จัดฝึกอบรมในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม ...

Read More

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดแหล่งจ่ายพลังงานระบบเซลล์เซื้อเพลิงประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ

Read More