จัดฝึกอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 1” (Penetrant Testing Level 1 : PT 1) ให้กับกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ EEC

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ.ระยอง จัดฝึกอบรม หลักสูตร ...

Read More

สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส มจพ.ลงนาม “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด” ร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ประสบการณ์ และร่วมพัฒนางานวิจัย

สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส มจพ.ลงนาม “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด” ร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ประสบการณ์ และร่วมพัฒนางานว...

Read More

จัดอบรมหลักสูตร“การเชื่อมบัดกรีท่อทองแดง” (Brazing for copper tube)

2 มีนาคม 2566 สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ให้บริการวิชาการแบบ In-house แก่เจ้าหน้าที่ บริษัท ฮอซลิงค์ เมดิคัล จำกัด ในหลักสูตร“การเช...

Read More

จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายแผนการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบประเมิน EdPEx มาใช้งาน”

22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จ.ระยอง สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การส่งเสริมความรู้ความเข้า...

Read More

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ในสา...

Read More

สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์ ”

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยกรรมการบริหารสถาบัน เข้าร่วมพิธีวา...

Read More

จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เพื่อเตรียมนำระบบประเมิน EdPEx มาใช้งาน”

20 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมคณะกรรมการระบบประ...

Read More

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ โครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการที่ 1  โครงการออกกำลังกาย เรื่อง “การเสริมสร้างสุขภาพกายที่แข็งแรง สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี และลดความเครียดในการทำงานของบุคลากรสถาบันนวัตกรรมเท...

Read More

International Welding Engineer (IWE)“Registration is now open”

International Welding Engineer (IWE) “Registration is now open” @Thai-French Innovation Institute (TFII), King Mongkut’s University of Technolog...

Read More

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 7 ธันวาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไ...

Read More