คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยก...

Read More

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร WD-008-01 เรื่อง “วิศวกรการเชื่อมสากล”รุ่นที่ 15/2564 (International Welding Engineer Class 15/2021)

การจัดฝึกอบรม Online “วิศวกรการเชื่อมสากล”รุ่นที่ 15 ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลย...

Read More

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับคณะพนักงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร นำโด...

Read More

ร่วมประชุม และนำเสนอผลงานการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบัน กับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน...

Read More

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบส่วนผสมทางเคมี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 3

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับกลุ่มคณาจารย์วิ...

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยแห่งแคว้นลอเรน (Université de Lorraine) ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย H.E. Mr. Thierry Mathou, the French Amba...

Read More

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมระบบขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ด้วยแผงหน้าจอสัมผัสสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานขั้นสูง ๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดแหล่งจ่ายพลังงานระบบเซลล์เชื้อเพลิงประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More