แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More

จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 2” (MT 2) (Magnetic Particle Testing Level 2)

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เห...

Read More

TFII ให้บริการวิชาการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม ระดับ 2”

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม TFII ให้บริการวิชาการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 10 ท่าน ในหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สาร...

Read More

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศผู้ชนะ

Read More

ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงพร้อมวิเคราะห์ผลการเชื่อมและข้อบกพร่องจากการเชื่อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศผู้ชนะ

Read More

ฝึกอบรม​หลักสูตร​ การตรวจ​สอบ​โดยใช้ภาพถ่ายรังสี​ ระดับ2 (RADIOGRAPHIC TESTING LEVEL 2​)

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม ดำเนินการจัดฝึกอบรม​หลักสูตร​ การตรวจ​สอบ​โดยใช้ภาพถ่ายรังสี​ ระดับ2 (RADIOGRAPHIC TESTI...

Read More

TFII ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส...

Read More

จัดฝึกอบรม หลักสูตร WD-043-00 เรื่อง “การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี ระดับ 2” (Radiographic Testing Level 2)

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรม หลักสูตร WD-043-00 เรื่อง “การตรวจสอบ...

Read More

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึม และการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ระดับ 3” MAGNETIC PARTICLE TESTING/ PENETRANT TESTING LEVEL 3 (MT&PT Level 3)

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบโดยใช้สาร...

Read More

ฝ่าย CR ให้บริการวิชาการฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอก

ฝ่ายเทคโนโลยีการกัดกร่อน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกในหลักส...

Read More