วันที่สมัครอบรม (Date)ชื่อหลักสูตร (Course)รหัสหลักสูตร (Code)อบรมวันที่ (Duration of course)ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ (Coordinator's Name : Last-Firt)(Please print)ตำแหน่ง (Position)ฝ่าย (Department)สถานที่ทำงาน (Company' Name)ที่อยู่ (Address)โทรศัพท์ (Phone)โทรสาร (Fax)E-mail1. ชื่อ (Last - First)วุฒิการศึกษา (Degree)ตำแหน่ง (Position)สาขา (Major)2. ชื่อ (Last - First)วุฒิการศึกษา (Degree)ตำแหน่ง (Position)สาขา (Major)3. ชื่อ (Last - First)วุฒิการศึกษา (Degree)ตำแหน่ง (Position)สาขา (Major)
07/10/2019โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)WD-037-00นางสาวสาวิตรี ผาบจันตานักวิจัย-สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอาคารสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 47/433 ม3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200823527261-sawitri.p@dti.or.thนางสาวสาวิตรี ผาบจันตานักวิจัยนายธวัชชัย บุญเหลืองนักวิจัย
08/10/2019การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ1WD-004-00ประภาส อินแก้วหัวหน้าแผนกวิศวกรรม-บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟสเทคโนโลยี จำกัด1/2 หมู่6 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 13230081841317-prapas.ast@gmail.com,papastsorn.ast@gmail.comประภาส อินแก้วหัวหน้าแผนกวิศวกรรม
11/11/2019การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ1WD-004-00นายนนท์ธวุธ ภูษาทองพนักงานQCบริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟสเทคโนโลยี จำกัด1/2 หมู่6 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 13230081841317prapas.ast@gmail.com,papastsorn.ast@gmail.comนายนนท์วุธ อินแก้วพนักงาน QC
27/01/2020การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ1 UlTrasonic testing Level 1 (UT 1)wd-004-0006/07/2020อรุณรัฐฏ์ พรหมอินแก้วSR.SUP.ฝึกอบรมบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สาขา000019/1 หมู่ 4 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140032-906112 ต่อ 199 มือถือ 084-4395545032692111arunruthp@wce.co.thนายเกษมสันต์ สุขเกษมปริญญาตรีSup.engineerวิศวกรรมการเชื่อม
13/07/2020การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารED-104-00ธีรารัตน์ ชมจันทร์Salesขายบริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด15/1 หมู่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 120000839991732deeair2015@gmail.comวรวุฒิ ปุราสะกังหัวหน้าช่า
13/07/2020การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารED-104-00ธีรารัตน์ ชมจันทร์Salesขายบริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด15/1 หมู่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 120000839991732deeair2015@gmail.comวรวุฒิ ปุราสะกังม.6หัวหน้าช่าง
26/08/2020การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึมระดับ2 PenetranT testing level2Wd-039-0014/09/2020Udom khongkhaphetเจ้าของกิจการNiyomkha hydrolic88\21 แลนด์แอนเฮาท์88(เกาะแก้ว) ถ เทพกษัตรี ตเกาะแก้ว อ เมือง จ ภูเก็ต0817663073Gr4udom@gmail.com
06/03/2021การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2 Ultrasonic Testing Level 2WD-006-0017/05/2021นาย โสภณ โพนรัมย์วิศวกรฝ่ายตรวจสอบโรงงานและซ่อมบำรุงบริษัท พร้อมท์ โซลูชั่น จำกัด ประจำโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง267/64 หมู่ที่8 หมู่บ้านเมืองใหม่ ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150098-548-0873SOPON.P3299@GMAIL.COMนาย โสภณ โพนรัมย์ปริญญาตรีวิศวกรวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
19/03/2021International welding practitioner. IwpWd-052-0030/06/2021Panumas NuamdeeWelderWeldingHome267m.2 tungluylay konsan Chaiyaphom 361800614953928kokem1975@gmail.comPanumas Nuamdeeม.3WelderWeldingPanumas Nuamdeeม.3WelderWeldingPanumas Nuamdeeม.3WelderWelding
19/03/2021InterNational welding pracitIoner,iwpWd-052-0007/06/2021นายปภังกร กึกก้องนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ23/159 หมู่บ้านสวนแก้วทางไผ่3 ถ.ทางไผ่3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง0953764000filmwelder11@gmail.com
21/03/2021ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลWD-052-0007/06/2021นาย ชนายุทธ นนทะดีนักศึกษา-9/6ซ.2ถ.สมุทรเจดีย์ต.ปากน้ำอ.เมืองจ.ระยอง210000951821543chanayut21543@gmail.comนาย ชนายุทธ นนทะดีปวสนักศึกษาเทคนิคโลหะ
22/03/2021Ultrasonic TESTING LEVEL 2WD-006-0017/05/2021นาย โสภณ โพนรัมย์วิศวกรตรวจสอบโรงงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง267/64 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านเมืองใหม่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150098-548-0873sopon.p3299@gmail.comนาย โสภณ โพนรัมย์ปริญญาตรีวิศวกรวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
23/03/2021ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลWD-052-00เพชร กรรณณรงค์วิศวกรSiwa testing inspection and consulting68/68 ถนนเทอดไทมุสลิม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 211500632123451Petchname15@hotmail.comเพชร กรรณณรงค์ป.ตรีวิศวกรวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือว่าที่ร้อยตรี ภูมิภัช ศรีฉายปวช.Technicianช่างเชื่อม
26/03/2021ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลWD-052-0007/06/2021กฤษณะ ทุพแหม่งTechnicianSiwa68/68 ถ.เทอดไทยมุสลิม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 211500835886329nungpuppa_@hotmail.comกฤษณะ ทุพแหม่งปวสTechnicianInstrument
30/03/2021สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศสWD.052.0031/05/2021สุขเกษม สาวะรักษ์ช่างเชื่อม6 gKAK .ENGINEERING25/18ถ สุขุมวิท13ซ อุดมศักดิ์ ต.ห้วยโป่ง.อ.เมือง.จ.ระยอง.211500653206293S17132035@GMAIL.comสุขเกษม สาวะรักษ์ม6ช่างเชื่อมสุขเกษม สาวะรักษ์ม6ช่างเชื่อมสุขเกษม สาวะรักษ์ม6ช่างเชื่อม
30/03/2021ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลWD-052-0007/06/2021ชัยชทูม ติใจช่างเชื่อมช่างเชื่อมไทยนิปปอนจ.ฉะเชิงเทรา0840148786Parichat.seejaiwong3062@gmai.comชัยชทูม ติใจ-ช่างเชื่อม
31/03/2021International Welding Specialist coursewd-051-0005/07/2021SOPON PONRAMengineerplant inspectorptt gspCurrent Address : 207/62 Noen Phay om Road , Tambol Map Ta Phut , Amphur Muang , Rayong 21150 ,Thailand0985480873sopon.p3299@gmail.comโสภณ โพนรัมย์ปริญญาตรีENGINEERวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
01/04/2021อบรมงานเชือมอบรมงานเชือม07/05/2021เฉลิมชัย นาสมโภชน์ช่างเชือมมาบตาพุด28/29ซอยร่วม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง06107013380610701338chaloemchai8869@gmail.comเฉลิมชัย นาสมโภชน์ปวชช่างเชื่อมโลหะการเฉลิมชัย นาสมโภชน์ปวชช่างเชื่อมโลหะการเฉลิมชัย นาสมโภชน์ปวชช่างเชื่อมโลหะการ
07/06/2021ผู้ปฎิบัติงานการเชื่อมสากลWD-052-0007/06/2021บุญโชค น้อมเศียรWELDERศรีราชาคอนสตัคชั่น294/98ม7ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี202300990029750Boonchok750@gmail.comบุญโชค น้อมเศียรมัทธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)WELDERเทคโนโลยีงานเชื่อม
07/06/2021ปฎิบัติ งานเชื่อมสากลWd0520007/06/2021วัชรพงศ์ อาจรอดWelderเทคโนโลยีงานเชื่อมScc4/590930211744Pongthai65@gmail.comวัชรพงศ์ อาจรอดม.3Welderวัชรพงศ์ อาจรอดม3Welder
02/04/2021ผู้ปฎิบัติการเชื่อมสากลWD-052-0007/06/2021บุญโชค น้อมเศียรWELDERศรีราชาคอนสตักชัน294/98ม.7ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี202300990029750Boonchok750@gmail.comบุญโชค น้อมเศียรมัทธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)WELDERเทคโนโลยีงานเชื่อม
11/05/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) International Welding Inspection Personnel (Mon.-Fri.)WD-046-00ปฐมพงษ์ หอมศรีกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท เอสพีพี ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด129/45 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230+66825644297sppdesignandengineering@gmail.comปฐมพงษ์ หอมศรีวศ.ม.กรรมการผู้จัดการการจัดการวิศวกรรม
21/05/2021ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลWD-052-0007/06/2021เสกสรรค์ คำปา---ดี-วัน โฮม 10/44 ซอยลุงจุ้ย ถนนร่วมพัฒนา ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 211500628344774-Seksankhampa1996@gmail.comเสกสรรค์ คำปาประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-เทคนิคการผลิต
22/05/2021,งานเชื่อม6G07/06/2021วิทยา เพียรดีช่าวเชื่อมระยอง52/24ต.ทับมา อ.เมืองจ.ระยอง 210000645479237ไม่มีวิทยา เพียรดีมัธยมศึกษาข่าวเชื่อมจอมมี.3ช่างเชื่อมจอมม.3ช่างเชื่อม
23/05/2021ผู้ประฏิบัตการเชื่อมสากลwd-52-0007/06/2021วสันตร์ สุวรรณการช่างเชื่อมเชื่อมมาบตาพุด47/4ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ0641955124wasansuwankar19@gmail.comวสันตร์ สุวรรณการป.6ช่างเชื่อมมาบตาพุดวสันตร์ สุวรรณการป.6ช่างเชื่อมมาบตาพุด
23/05/2021ผู้ปฏิบัติการช่างเชื่อมสากลWD-52-0007/06/2021อัครชัย สุวรรณการช่างเชื่อมเชื่อมมาตพุต47/4 บ.หนองแดง ต.โคลงกลาง ภ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ06394730190639473019Akrachan41235@gmail.comอัครชัย สุวรรณการม.3มาตพุตช่างเชื่อมอัครชัย สุวรรณการมฺ3มาตพุตช่างเชื่อมอัครชัย สุวรรณการม.3มาตพุตช่างเชื่อม
31/05/2021ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลWD-052-0007/05/2021จันทร์จิรา เดชแพง---140/9 คอนโดโซซิโอ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 210000845182560JUnjira087@hotmail.coMจันทร์จิรา เดชแพงคุรุศาสตร์บันทิต-วิศวกรรมอุตสาหการ
21/06/2021การทดสอบคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ3111สิทธิศักดิ์ พันธุ์สุระวิศวกรTNG Cooperation22/87 ม.19 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000043046585required_tng@hotmail.comสิทธิศักดิ์ พันธุ์สุระป.ตรี วศบ.โยธา
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย12/07/2021นางสาวอัขณี ซาอุรัมย์นักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานผู้อำนวนการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1518 ถนนประชาราษฎร์1แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800025552000025869014auchanee.s@tfii.kmutnb.ac.tHนางสาวอัชณี ซาอุรัมย์ปริญญาโทนักวิชาการโสตทัศนศึกษาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
22/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (International Welding Inspection Personnel, IWI-C)ปฐมพงษ์ หอมศรีวิศวกรวิศวกรรมบริษัท เอสพีพี ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด129/45 หมู่ 3 ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230+66825644297sppdesignandengineering@gmail.comปฐมพงษ์ หอมศรีวศ.ม.กรรมการผู้จัดการการจัดการวิศวกรรม
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล IWI-C12/07/2021นายกฤชตะวัน อิทธิวิริยกุลWelding inspectorSiam inspectioN service39 9 ตำบล มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 211800950139768Kittawan_mc@hotmail.co.thกฤชตะวัน อิทธิวิริยกุลปริญญาตรีWelding inspectorคอบ.วิศวอุตสาหการ
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-00มอส ทองจันทร์ดาStructure​ design​erEngineering​Aibelบริษัท Aibel thailand ltd. 4หมู่ 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 211300937410967Mos_thongjanda@hotmail.com​มอส ทองจันทร์ดาปริญญาตรี​เทคโนโลยีสารสนเทศ​เพื่ออุตสาหกรรม​
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021Uosara lunnakanQc engineerquality controlGetabec boiler609 หมู่ 17 ถนน เทพารักษ์ บางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทปราการ 105400821497241Uosara7241@gmail.comอุสรา ลุนนากันปริญญาตรีQc engineerWelding engineer
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2 ตามมาตรฐาน ISO 971212/07/2021วีระศักดิ์ ปิลันธน์กนกINSPECTORบริษัท จีจีซี เคทีส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด 333 หมู่ที่ 14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140/GGC KTIS Bioindustrial CO.,LTDบริษัท จีจีซี เคทีส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด 333 หมู่ที่ 14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400875970909weerasak.pilan05@gmail.comวีระศักดิ์ ปิลันธน์กนกปวส.Insepctorเทคนิคการผลิต
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลIWIIWI-C12/07/2021ธีระศักดิ์ เจริญอิ่มWelding inspectorQa/qcItd12/45 เนินพระ ระยอง0822182418theerasak2008ch@gmail.comธีระศักดิ์ เจริญอิ่มปวสยานยนต์ยานยนต์
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล IWI-cWD-046-0012/07/2021นายกฤชตะวัน อิทธิวิริยกุลWelding inspectorSiam inspection service39 9 ตำบล มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 211800950139768Kittawan_mc@hotmail.co.thนายกฤชตะวัน อิทธิวิริยกุลปริญญาตรี คอบ.วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีWelding inspector
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021นาย ธนะรัตน์ ศรีแก้วช่างอากาศยานซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานสนามบินดอนเมือง528/1 หมู่ 6 หมู่บ้าน ซอยแอนเน็กซ์ ถนน พหลโยธิน 58 แยก 18 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 102200979187899Tanaratsrikaew@gmail.comนาย ธนะรัตน์ ศรีแก้วอนุปริญญาช่างอากาศยานการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน
22/06/2021หลักสูตรการเชื่อมสากล12/07/2021จรูญ พันธุ์ดวงQA/QC ManagerQA/QCMaxens company70/6 ถ.สตรีวิทยา2 แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230083-0000533Jaroon_p@yahoo.comจรูญ พันธุ์ดวงป.ตรีQA/QC MANAGER
22/05/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย14/07/2021Wansorn pawatนักศึกษามจพ.กรุงเทพมหานคร20/1 ม.3 ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี092-8591144Tadpawle@gmail.comwanasorn pawatกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.ตรีนักศึกษาวิศวกรรมการเชื่อมChanchoengpanich Patcharaกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.ตรีนักศึกษาวิศวกรรมการเชื่อมpraboran Nathtananกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.ตรีนักศึกษาวิศวกรรมการเชื่อม
22/06/2021ผู้ตรวจสอบเเบบไม่ทำลาย14/07/2021พชร ชาญเชิงพานิชนักศึกษามหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ3/54 หมู่ที่3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง0905207331s6303031620069@kmutnb.ac.thพชร ชาญเชิงพานิชกำลังศึกษาระดับ ป.ตรีนักศึกษาวิศวกรรมการเชื่อมภวัต วรรณศรกำลังศึกษาระดับชั้นป.ตรีนักศึกษาวิศวะกรรมการเชื่อมNanthtanan praborangกำลังศึกษาระดับป.ตรีนักศึกษาวิศวะกรรมการเชื่อม
22/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ213/07/2021จรูญ พันธุ์ดวงQA/QC ManagerQA/QCMaxens company70/6 ถ.สตรีวิทยา2 แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม. 10230083-0000533Jaroon_p@yahoo.comจรูญ พันธุ์ดวงป.ตรีQA/QC MANAGER
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 ตามมาตรฐาน ISO 971212/07/2021สุพศิน ฟองศรีQA/QC engineerQA/qCคริสเตียนีและนีลเส็น727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม.083-2015349supasenwdt@hotmail.co.thสุพศิน ฟองศรีป.โทQA/QC engineerวิศวกรรมการเชื่อม
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021นิคม แสงแปลงTechnical sale managerRatchamongkon mechanics co.,ltd15 ซอยเสรีไทย 64 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 105100657879266020601171Nikhom.s@rmc-th.comนายนิคม แสงแปลงป.ตรี วิศวกรรมเกษตร
22/06/2021ผู้ตรวจสอบเเบบไม่ทำลาย14/07/2021พชร ชาญเชิงพานิชนักศึกษามหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ3/54 หมู่ที่3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง0905207331s6303031620069@email.kmutnb.ac.thพชร ชาญเชิงพานิชกำลังศึกษาระดับ ป.ตรีนักศึกษาวิศวกรรมการเชื่อมภวัต วรรณศรกำลังศึกษาระดับชั้นป.ตรีนักศึกษาวิศวะกรรมการเชื่อมณัฐนันท์ พระโบราญกำลังศึกษาระดับป.ตรีนักศึกษาวิศวะกรรมการเชื่อม
22/06/2021International weldingIwi-c12/07/2021ประสงค์ สิงห์ถมInspectorQuality controlP&S Technical consultant and serviced co.,ltd129/113 Moo2 tubma subdustrict, muangrayong district, rayong thailand 210000817628414aleebaba_chicken@hotmail.comSingthom prasong mr.DiplomaInspectorWelding
22/06/2021ผู้ตรวจสอบงานเขื่อมสากลWD-046-0912/07/2021Kijtisak​ chutchalitwapongEngineerQA/QCViva​ engineering13/2​ ถ.ราษฎร์นิยม​ ซ.กอไผ่​ ต.เนินพระ​ อ.เมือง​ จ.ระยอง​211500891777019KIJTISAK.C@gmail.comKIJTISAK​ chutchalitwapongBachelor OF ​INDUSTRIAL​ TECHNOLOGYQC​ engineer
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 ตามมาตราฐาน ISO 971212/07/2021PHURIPHIMUK PHURITATQA/QC EngineerOperations/ENGINEERINGai AND ROBOTICS VENTURES LIMITEDBhiraj Tower at Sathorn Building C 33, 31 31/1 S Sathorn Rd, Yannawa Sathon, Bangkok 101200800682771phuritatp@PTTEP.COMภูริทัต ภูรีพิมุกต์Bachelor of industrial technologyQA/QC Engineerwelding technology
22/06/2021ผู้ตรวจสอบเเบบไม่ทำลาย14/07/2021พชร ชาญเชิงพานิชนักศึกษามหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ3/54 หมู่ที่3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง0905207331s6303031620069@email.kmutnb.ac.thพชร ชาญเชิงพานิชกำลังศึกษาระดับ ป.ตรีนักศึกษาวิศวกรรมการเชื่อมภวัต วรรณศรกำลังศึกษาระดับชั้นป.ตรีนักศึกษาวิศวะกรรมการเชื่อมณัฐนันท์ พระโบราญกำลังศึกษาระดับป.ตรีนักศึกษาวิศวะกรรมการเชื่อม
22/06/2021หลักสูตรผูัตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2ISO 971212/07/2021นายเชสเตอร์ เซอเว เพดเดอร์สันนักศึกษา-มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือห้อง 2207 สุนทรีแมนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 412 ซอยวงศ์สว่าง11 วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 108000817662439chester_pedersen@hotmail.co.thภวัต วรรณศรปริญญาตรีนักศึกษาวิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพชร ชาญเชิงพานิชปริญญาตรีนักศึกษาวิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัลดาว ช่วยฤกษ์ปริญญาตรีนักศึกษาวิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021เดชาวัต สิงห์ทองไชยQC InspectorQA/QCSCT ENC Thai131/361 หมู่ 2 หมู่บ้านเพลินใจ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000038024294jangnue07@gmail.com
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแลบไม่ทำลาย ระดับ2Iso 971212/07/2021พัลดาว ช่วยฤกษ์นักศึกษา-มหาวิทยาลัยพระจอมพระนครเหนือ18/142 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี121300948654451-phandaoc95@gmail.comนาย เชสเตอร์ เซอเว เพดเตอร์สันปริญญาตรีนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนาย พชร ชาญเชิงพานิชปริญญาตรีนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนาย ภวัต วรรณศรปริญญาตรีนักศึกษาวิทลัยยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021นราธิป เปรมรอดEngineENGINETst metal work co.,ltd42/22 หมู่13 ซ.เทพกุญชร ถ.พลหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ต.ปทุมธานี 121200968592439m_jo5@gmail.comนราธิป เปรมรอดป.ตรีEngineeringอุสาหการจีระวัฒน์ เผือกศรีเเก้วป.ตรีผู้จัดการฝ่ายเครื่องกลธีระนัย เพิ่มมี
22/06/2021ผู้ตรวจสอบเเบบไม่ทำลาย14/07/2021ณัฐนันท์ พระโบราญนักศึกษามหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ74/848 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี11000 เดอะทรัสคอนโด0832655372s6303031620085@email.kmutnb.ac.thพชร ชาญเชิงพานิชกำลังศึกษาชั้น ปริญญาตรีนักศึกษากทมภวัต วรรณศรกำลังศึกษาชั้น ปริญญาตรีนักศึกษากทมเชรตเตอร์ เซอร์เวเพเตซันส์กำลังศึกษาชั้น ปริญญาตรีนักศึกษากทม
22/06/2021ผู้ตรการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021อภิวัฑฒ์ จันทรสาขาช่างบริการKronesรพ.เสลภูมิ 279 ม.7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 451200632240519apiwat_14@hotmail.comอภิวัฑฒ์ จันทรสาขาปวสซ่อมบำรุงเครื่องมือ
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021ธานิล สายสินธุ์QCควบคุมคุณภาพTRC189/79 ม.7 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 211300817038265thanil_saisin@hotmail.comธานิลอนุปริญญาQC Inspector
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021นางสาว ธัญรดา วงศ์สมบัติSafety adminกำพลเดช อินจิเนียริง จำกัด391 ม.2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ102800959355775Thanrada.w2020@gmail.comนางสาว ธรรพ์ณธร สิทธิไกพงษ์ปริญญาตรีInternational weldingเทคโนอุตสาหกรรม/
22/06/2021IWI-CIWi-c12/07/2021Mongkol MahuemuangQC.SupervisorQA/QCHRI Entec Co., ltd50/35 sermsuwan rD.T.Maptaphut,A.Muang Rayong 211500835442522-art-ozne@hotmail.comMongkol MahuemuangBachelor degreeQc SupervisorManufacturing Technology
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 Iso 971212/07/2021sUwannoi kritsdaQc inspectorQA/QcChevron thailand expLoration &Production,LTDToWer iii, Scb park 19 ratchadapisek,Road,chatuchak0819135410kritsda_s@yahoo.comsuwannoi kritSdaBACHELOR deGreeQc inspectorIndustrial technology
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแนวเชื่อมสากลและผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลายระดับ 2WD-046-0012/07/2021นาย อุดมศักดิ์ รสหอมProject EngineeringEngineeringวาวา เซอร์วิส จำกัด131/12 ม.4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง0610141477udomsak_dt@hotmail.com
22/06/2021ตรวจสอบเเบบไม่ทำลาย14/07/2021นายภัทรพร พุทธสกุลมงคลนักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือซอยประชาราษฎ์12 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 110000652214886Pattaraporn49187ii@gmail.comพชร ชาญเชิญพานิชกำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีนักศึกษาณัฐนันท์ พระโบราญกำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีนักศึกษาภวัต วรรณศรกำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีนักศึกษา
22/06/2021โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร WD-046-00 ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล และหลักสูตรตรวจสอบไม่ทำลายระดับ2-12/07/2021นางสาวอัญชลีพร แก้วมะธุรการทั่วไปบริหารงานบริษัท เซนิธ เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด99/6 หมู่ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000879559453038688730info@zenithengineering.co.thนายสหรัฐ ปริกแสงปริญญาโทกรรมการผู้จัดการบริหารนายณัฐพล พัฒน์ทองปริญญาตรีMaintenance Supervisorวิศวะคอมพิวเตอร์
22/06/2021อบรมทดสอบแบบไม่ทำลายภัทรศักดิ์ แสงทองนักศึกษานักศึกษา30/472 ถนน นวมินทร์ ซอย139 เขต บึ่งกุ่ม แขวง นวลจันทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 102300851905335earth.earth1156@gmail.com
22/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2WD-111-0012/07/2021นาย ณัทกร ญาณะพันธ์วิศวกรวิศวกรรมJ N L auTO ENGINEERING CO ,.LTD62/33. MOO.4 Tumbon.Samnakthon. AMphur Banchang 211300869387825-nuttakornyanaphan@hotmail.comนาย ณัทกร ญาณะพันธ์ปริญญาตรีวิศวกรเครื่องกล
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021เดชาวัต สิงห์ทองไชยQC InspectorQA/QCSCT ENC Thai131/361 หมู่ 2 หมู่บ้านเพลินใจ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000038094294jangnue07@gmail.comDechawat SINGTHONGCHAIBachelor's degreeQC InspectorIndustrial technology engineering
22/06/2021ผู้ตรววจสอบไม่ทำลายสภาพ14/07/2021เมธัส เขียวนันใจนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ175/4 ม.6 ตำบล หนองยาว อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา0960857169s6303031620158@email.kmutnb.ac.thพชร ชาญเชิงพานิชนักศึกษา
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย29/06/2021รภัทกร ไมเกิ้ลINspectorDnv9/1132 คอนโดไอดีโอ้มิกซ์ สุขุมวิท 103 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 102600992366669RapatkorN1998@Gmail.comรภัทกร ไมเกิ้ลมัธยมปลายInSpector
22/06/2021ผู้ตรวจสอบเเบบไม่ทำลาย14/07/2021พชร ชาญเชิงพานิชนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ3/54 หมู่3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง0905207331s6303031620069@email.ac.thเมธัส เขียวนันใจกำลังศึกษาระดับชั้นป.ตรีนักศึกษาวิศวะกรรมการเชื่อมณัฐนันท์ พระโบราญกำลังศึกษาระดับป.ตรีนักศึกษาวิศวะกรรมการเชื่อมภวัต วรรณศรกำลังศึกษาระดับป.ตรีนักศึกษาวิศวะกรรมการเชื่อม
22/06/2021International welding inspection personelWd-046-0012/07/2021อธิวิชญ์ อามิตรFabrication engineerWeld shopAgon pacific group97/106 Moo2 Surasak Sriracha+66985155833armit08@gmail.comathivit armitmaster degreeFabrication engineerwelding
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2ภควันต์ ทองเกิดProject managerบริษัท เพอร์เฟคท์ โปร จำกัด124/134 ม.2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 111300909873945perfectpro2021@gmail.comภควันต์ ทองเกิดปริญญาตรีproject managerวิศวกรรมเครื่องกลพรรษา ตั่นตระกูลปริญญาตรีengineering managerเครื่องกล
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2ภควันต์ ทองเกิดProject managerบริษัท เพอร์เฟคท์ โปร จำกัด124/134 ม.2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 111300909873945perfectpro2021@gmail.comภควันต์ ทองเกิดปริญญาตรีproject managerวิศวกรรมเครื่องกลพรรษา ตั่นตระกูลปริญญาตรีengineering managerวิศวกรรมเครื่องกล
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลายระดับ 212/07/2021นาย หริส อิ่มสมบัติ--2386 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา0868223250h_imsombat@hotmail.comนาย หริส อิ่มสมบัติวศ.บ.วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
22/06/2021หลักสูตรตรวจสอบแบบไม่ทำลาย12/07/2021นายธนนันท์ วิทยาวิโรจน์นักศึกษา--316/8 R.S.แมนชั่น ตึกA ซ.วงศ์สว่าง11 แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 108000901852422-thananun1506@GMAIL.comธนนันท์ วิทยาวิโรจน์มัธยมปลาย--
22/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย12/07/2021รัฐธนาคาร บุตรีวงษ์--294/8 หมู่บ้าน ประดิษฐ์ไพศาล3 หมู่.1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี087-569-8544beam.tanakarn@gmail.coMรัฐธนาคาร บุตรีวงษ์ปริญญาตรีการผลิต
22/06/2021IWI-CWD-046-0012/07/2021Apisit kaewkingwelding engineerqa/qcvatana phaisal engineering co.,ltd.541 moo.6 makhamkoo nikompatana rayong 21180+66 (0)649956549-apisit.k@vpe.co.thapisit kaewkingbachelor degreewelding engineerwelding technilogyanuwat ratanabachelor degreeqa/qc engineerwelding technology
22/06/2021WPSWD-069-00โฆสิต ยังชำนาญengineerREIGPSC375/15 ถ. สุขุมวิม อ. เมือง จ. ระยอง 21000081-8618735KHOSIT.Y@GPSCGROUP.COM
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล13/07/2021บุญชนิต ธิติสรรค์วิศวกรเครื่องกลบริษัท ป่าสัก คลีน เพาเวอร์ จำกัด109 หมู่10 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 731300820727171Thitisan_p@hotmail.co.thบุญชนิต ธิติสรรค์อสบวิศวกรเครื่องกลเครื่องต้นกำลัง
22/06/2021IWI-CWD-046-0012/07/2021สมพล เทียมประชาsubcontractorsubcontractorsompol732/10 กม.24 เขตสายไหม แขวงสายไหม กทม 102200810122952sompolnorthbangkok@hotmail.comสมพล เทียมประชาปริญญาตรีsubcontractorwelding technology
22/06/2021การตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ14/07/2021ไกรวิชญ์ ถิ่นพุทรานักศึกษาพระจอมเกล้าพระนครเหนือ31/2495 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 121200958180434s6303031610136@email.kmutnb.ac.th
22/06/2021การทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ14/07/2021อดิศร ถนอมรักษ์ษานักศึกษาพระจอมเกล้าพระนครเหนือ50 ซอย.เรวดี7 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 110000646214964s6303031630081@email.kmutnb.ac.th
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0015/07/2021บุญชนิต ธิติสรรค์วิศวกรเครื่องกลวิศวกรรมบริษัท ป่าสัก คลีน เพาเวอร์ จำกัด109 หมู่ที่10 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 731300820727171Thitisan_p@hotmail.co.thบุญชนิต ธิติสรรค์อสบวิศวกรเครื่องกลเครื่องต้นกำลัง
22/06/2021ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย16/07/2021บุญชนิต ธิติสรรค์วิศวกรเครื่องกลวิศวกรรมบริษัท ป่าสัก คลีน เพาเวอร์ จำกัด109 หมู่ที่10 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 731300820727171Thitisan_p@hotmail.co.thบุญชนิต ธิติสรรค์อสบวิศวกรเครื่องกลเครื่องต้นกำลัง
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 212/07/2021สรวิศ พันธ์ทองproject CoordinatorInspectionDNV GL (Thailand)349 SJ Infinite I Business Complex Vibhavadi-Rungsit road, Chomphon, Chatuchak, bangkok, 109000638877544sorawit.punthong@dnv.comสรวิศ พันธ์ทองCollege degreeProject CoordinatorAirline dispatch
22/06/2021การตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ14/07/2021ธนกร เอ่งฉ้วนนักศึกษาพระจอมเกล้าพระนครเหนือจังหวัด นนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา หมู่บ้านบุศรินทร์ 300/11240991842533s6303031610098@email.kmutnb.ac.th
22/06/2021ตรวจสอบงานเขื่อมสากล , ตรวจสอบแแบบไม่ทำลาย ระดับ209/08/2021นาย โกสินทร์ เสริมศรีQc.InspectorQA,QcAsss service & supply Limitedner partship25/71 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180081-5701764Kosinsoemsri@gmail.comนาย โกสินทร์ เสริมศรีปวส.Qc.InspectorQa,qc
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD0460025/09/2021คม ปลื้มทรัพย์วิศวกรเครื่องกลฝ่ายโครงการโปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด128/68อาคารพญาไทพลาซ่า ห้อง 6โอ ชั้น6 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.104000892030288-Kom065510308@hotmail.comคม ปลื้มทรัพย์ป.ตรีวิศวกรเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWd-046-0001/09/2021ชวพล ศรีงามช้อยQCซ่อมบำรุงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต174/16 ม.10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี0982652245chawapol912349@gmail.comชวพล ศรีงามช้อยปวสqcซ่อมบำรุง
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ228/06/2021คม ปลื้มทรัพย์วิศวกรเครื่องกลฝ่ายโครงการโปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด128/68 อาคารพญาไทพลาซ่า ห้อง6โอ ชั้น6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 104000892030288Kom065510308@hotmail.comคม ปลื้มทรัพย์ป.ตรีวิศวกรเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล
22/06/2021การทดสอบแบบไม่ทำลาย14/07/2021ชลชาติ เกตุประดิษฐนักศึกษามหาวิทยลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ201(แยก2-2)หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช70/1 เขต ประเวศ แขวง ประเวศ 10250 กรุงเทพมหานคร0944127787auTt31591@gmail.com
12/07/2021International welding inspector personnel, iwi-cปกรณ์ หนูศรีQA/QC inspectorQa/qcBig88/291 มบ.กลางสวน ซ.9 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ชบุรี0895872935PAKORN_NOO@YAHOO.COMPakorn noosriBachelor is degreeWeldingWelding
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลIWI-C12/07/2021องอาจ แซ่พัวFreerance inspectorContra t123/35 ต.ตะพง อ. เมือง จ.ระยอง0815917499Paper_slot@yahoo.comนาย องอาจ แซ่พัวBachlor's degreeFreerance inspectorWelding
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลIWI-C12/07/2021สมภพ มีปากดีTechnicianINFSrtetปากน้ำ สมุทรปราการ0841345467alsthomlocomotive@gmail.comสมภพ มีปากดีป.ตรีTecnicianWelding
22/06/2021การทดสอบแบบไม่ทำลายสภาพ14/07/2021อดิศร ถนอมรักษ์ษานักศึกษาพระจอมเกล้าพระนครเหนือ50 ซอย.เรวดี7 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 110000646214964s6303031630081@email.kmutnb.ac.th
22/06/2021IWi-CWD-046-0012/07/2021Panlaem pakapaNQA engineerQA/qCAibel thailand ltd.39/80 moo.10, navy house 30 VILLAGE, bangsare, sattahip, chonburi0625354297noon.pakapan@gmail.comPanlaem paKapanป.ตรีQA EngineerMechaNiCal engineering
22/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021เกียรติศักดิ์ มาลัยเรืองQc technicianQcบริษัทไทยโรตารี่ จำกัด (มหาชน)16/82 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง0984976087zakla434343@gmail.comเกียรติศักดิ์ มาลัยเรืองปวส.2เเผนกเทคนิคโลหะ สาขาตรวจสอบเเละทดสอบงานเชื่อม
22/06/2021IWI-Cณรงค์ศักดิ์ อินทร์อ่อนWelding inspectorQC inspectorNantong kunhong inSpector seRviceNo.0117,3rd floor, build No.1 no.79 yOuth east road, chongchuan district, nAntong city, china 2260070811742652Inon_inVentor@hotmail.com
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 ตามมาตรฐาน ISO 9712-12/07/2021นายภัทรกุล ฉัตรเตชะนักศึกษา-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ745 หมู่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง0807942993-s6203032410077@email.kmutnb.ac.thภัทรกุลปวส.นักศึกษาช่างโลหะ
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย12/07/2021นายชนม์กฤษฎิ์ คล่องแคล่วผู้ช่วยบริหารงานบริหารวิศวกรรมวิทยุการบิน515/282 ศุภาลัย โอเรียนทัล เพลส ซอยสวนพลู 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 101200985599146chanakrisd.kl@gmail.comนายชนม์กฤษฎิ์ คล่องแคล่วม.ศ.6ผู้ช่วยบริหารสายวิทย์
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2-12/07/2021นายยุทธนา วรรณคุณนักศึกษา-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1/76 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง0617659343-ัีัีyutthanaf@gmail.comนายยุทธนา วรรณคุณปวส.นักศึกษาเทคนิคโลหะ--------
22/06/2021NDT leave IIพงศกร โพธิ์เงินนักศึกษาวิลยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ40/22 อ.เมือง ต.เนินพระ จ.ระยอง 21150+66829346581basswdt23@gmail.comพงศกร โพธิ์เงินปวสนักศึกษาเทคนิคโลหะนักศึกษา
22/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล IWI-CWD-046-0012/07/2021นายกฤชตะวัน อิทธิวิริยกุลWelding inspectorNDTSiam inspection service39 9 Map Kha, Nikhom Phatthana District, Rayong 211800950139768Kittawan_mc@hotmail.co.thนายกฤชตะวัน อิทธิวิริยกุลป.ตรี คอบ.วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีWElding inspectorวิศวอุตสาหการ
22/06/2021International welding inspectioN personelWD-046-0004/07/2021เมนา หมัดรังQc engineerQa/qcHri entec co th50/35 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง0912319127m.madrangmena05@gmail.comเมนา หมัดรังป.ตรี วิศวกรรมศาศตร์Qa/qc engineerChemical engineering
22/06/2021ISO 9712212/07/2021Mr.pongsak phaksutthipholWelding inspectorInspectionHRI Entec1/249 Bangmod, thungkru, Bangkok 101400654795528-pongsak_phaksuthiphol@yahoo.co.uk
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล International Welding Inspection Personnel (IWI-C)WD-046-0012/07/2021anulak tunjaistatic equipment engineerEngineeringGCME48/126 ม. 5 ต.บ้านฉาง0980136358anulak.tunjai@yahoo.com
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 ตามมาตรฐาน ISO 9712-12/07/2021anulak tunjaistatic equipment engineerEngineeringGCME48/126 ม. 5 ต.บ้านฉาง0980136358anulak.tunjai@yahoo.com
22/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2potsatorn prajongQc TechNIcianQcThairotaRY engineering public co,ltd48/20 m.5 banchang DISTRICT banchang rayong 211300947955836potsatorn22@gmail.comPotsatorn prajongDiplomaQc technicianMetal technolagy
22/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล12/07/2021ศุภชัย สิ้นโศกวิศวกรก่อสร้างเนเวอร์ ดาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด18/212 มบ.โกลเด้นทาวน์ บางนา-กิ่งแก้ว ม.14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 105400626653698S.aumsupachai26@gmail.comศุภชัย สิ้นโศกป.ตรีวิศวกรก่อสร้าง
23/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ215/07/2021ศุภชัย สิ้นโศกวิศวกรก่อสร้างเนเวอร์ ดาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด18/212 หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ บางนา-กิ่งแก้ว ม.14 ต.ราชาเทวะอ.บางพลีจ.สมุทรปราการ 105400626653698S.aumsupachai26@gmail.comศุภชัย สิ้นโศกป.ตรีวิศวกรก่อสร้าง
23/06/2021NDT LEVEL:2-12/07/2021นาย รสิก น้ำจันทร์นักศึกษา--89/82 หมู่บ้านชัยพฤกษ์-บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 111400917241815-music_nismo@hotmail.comนาย รสิก น้ำจันทร์ป.ตรี-วิศวกรรมการเชื่อมนาย รสิก น้ำจันทร์ป.ตรี-วิศวกรรมการเชื่อมนาย รวิก น้ำจันทร์ป.ตรี-วิศวกรรมการเชื่อม
23/06/2021NDT level212/07/2021ถิรวุฒิ ดีสงวนนักศึกษา--89/82 หมู่บ้านชัยพฤกษ์-บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 111400851494857-ti_ra_wut_1234@outlook.co.thถิรวุฒิ ดีสงวนป.ตรีนักศึกษาวิศวกรรมการเขื่อม
23/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2-12/07/2021ธนา เต็งรำพึงนักศึกษา-มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ381 ม.1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 105600964670568-ohmthanaiso@gmail.comธนา เต็งรำพึงปริญญาตรีนักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
23/06/2021การตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021นายณัฐพล โชคเจริญครูอัตตราจ้างช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคเลย272 ถ.เจริญรัฐ ต. กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย0945359995Saga.united@hotmail.comนายณัฐพล โชคเจริญครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตครูอัตตราจ้างวิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ
23/06/2021IWI-CWD-046-0012/07/2021Pairote jakphilaQA/QC Engineerqa/qcsin0pec engineeri60 อาคารเมร์แฟร์แมริออทเอ็คคิวทิฟอพรร์ทเม้น เลขที่ 205 ชั้น 2 ซอยหลังสวน ลุมพีนี ปทุมวัน กทม.0611285283jakphila.p@gmail.compairote jakphilabachelor degreeqa/qc maragerindustrail engineer
23/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล12/07/2021นาย เชาวลิต ยศทะแสนQCตรวจสอบงานสีTHAI OIL74/ ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง0847241347-nuy1347@gmail.comนาย เชาวลิต ยศทะแสนปวส.Qcไฟฟ้านาย เชาวลิต ยศทะแสนปวส.Qcไฟฟ้านาย เชาวลิต ยศทะแสนปวส.Qcไฟฟ้า
23/06/2021ตรวจสอบการเชื่อมสากล , ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 209/08/2021นาย สมชาย จารุการQc.InspectorQaqcAsss service and supply66/30 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180098-3530302SOmchai108390@gmail.com
23/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบรอยเชื่อม แต่ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลายระดับ212/07/2021ศรุต ชำนาญInspectorInspectionAPEC NDT39/24. ซ.หนองหว้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง0843829252salut25091996@gmail.comศรุต ชำนาญปวสinspectorเทคนิคการผลิตศรุต ชำนาญปวสInspectorเทคนิคการผลิตศรุต ชำนาญปวสInspectorเทคนิคการผลิต
23/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0009/07/2021นายอนุชา อยู่เย็นQC InSpectorบริษัท สินสมุทรเซอร์วิส จำกัด179/1 มบ.เดอะวาเลนติโน่ ซ.8 ม.6 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 211800825639353Anucha.yoo@hotmail.comนายอนุชา อยู่เย็นปวส.QC inspector
23/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ209/08/2021นายอนุชา อยู่เย็นQc inspectorบริษัท สินสมุทรเซอร์วิส จำกัด179/1 มบ.เดอะวาเลนติโน่ ซ.8 ม.6 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 211800825639353ANucha.yoo@hotmail.comนายอนุชา อยู่เย็นปวส.ช่างยนต์
23/06/2021ผู้ตรวจสอบ​การเชื่อมสากลWD-046-0023/06/2021PITAK Torsakul​Field Service engineerOperationPROMPT-Solution54/135 CHinnaket 2/36 TOong soong hoong, LAksri Bkk0971349438​Pitktos@gmail.com​PITAK​ TorsakulDiplomaEngieeringMechatronics
23/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2-12/07/2021ภูรินทร์ พงษ์พันธุ์นักศึกษา-มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ36 ซ.กรุงเทพ-นนท์ 12 แยก 26 ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000.0850429463-phurinphongpun01@gmail.comภูรินทร์ พงษ์พันธุ์ปริญญาตรีนักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
23/06/2021ผู้ตรวจสอบเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021นายปราโมทย์ บุญโพธิ์วิศวกรเครื่องกลเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงชนบท9ถ.พหลโยธินแขวงอนุสารีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ0958965735pramot2509bp@gmail.comนายปราโมทย์ บุญโพธิ์ปริญญาตรีวิศวกรเครื่องกลเครื่องกล
23/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ21.WD-046-00 หลักสูตรตรวจสอบการเชื่อมสากล 2. หลักสูตรผู้ตรวสอบแบบไม่ทำลายระดับ212/07/2021ชาญชัย กลิ่นหอมQCQCบริษัท วัฒนะไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง451 ต. มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 211800983366578 0627372545chanchaijae97@hotmail.comนาย ชาญชัย กลิ่นหอมปวส.QCช่างกลนาย ชาญชัย กลิ่นหอมปวส.QCช่างกล
12/07/2021ผู้​ตรวจสอบ​แบบไม่ทำลายระดับ212/07/2021ธนา​นนท์ ​โฉม​เฉิด​NDT ManagerNDtPromptSolution51/8-9 ซอยวิภาวดี​52 ถ.งามวงศ์วาน ​ลาดยาว​ จตุจักร​ กรุงเทพฯ​10900025614723025614723Thananon.c@prompt-solution.comธนา​นนท์​ โฉม​เฉิด​DiplomaNDT ManagerElectronic
23/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล Iwi-CWD-046-0012/07/2021นางสาวรพีพร การสมชนครูอัตราจ้างแผนกช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ336 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 102800915020129rapeeporn.kmutt@gmaIl.comนางสาวรพีพร การสมชนปริญญาตรีครูอัตราจ้างวิศวอุตสาหการนายทศพล ประทานปริญญาตรีครู ค.ศ.1วิศวอุตสาหการ
23/06/20212.หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 ตามมาตรฐาน ISO971212/07/2021นางสาวปภาดา เลิศศักดิ์วิมานนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 101400-2470-80000-2427-8412knowit03now@gmail.comนางสาวปภาดา เลิศศักดิ์วิมานมัธยมศึกษาปีที่ 6นักศึกษา-นายขวัญชัย คำศรีมัธยมศึกษาปีที่ 6นักศึกษา-
23/06/2021Ndt lv.212/07/2021วันชัย มากมีนักศึกษามจพ.89/82หมู่บ้านชัยพฤษ์-บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี0863581264Numberwan04@hotmail.comวันชัย มากมีป.ตรีนักศึกษาช่างเชื่อม
23/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2ISO 971212/07/2021Uosara lunnakanQc engineerquality controlGetabec boiler609 ม.17, นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ 10540.0821497241Uosara7241@gmail.comอุสรา ลุนนากันปริญญาตรีQc engineerWelding engineer
23/06/2021IWI-CWD-046-0012/07/2021Nattaphat chokbunyapaphawinqc inspectorqa/qcsaipem singapore pte ltdritratana buliding, 5Th floor,no 5, ramkhamhaeng rode, hua-mark, bangkapi, bangkok 102400623528964chokun_07@hotmail.comnattaphat chokbunyapaphawinvocationalqc inspectormechanic
23/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021ธนวัฒน์ พานิชพันธ์-ตึกพลหลโยธิน302/1 พระราม(73) ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม0815561928-P-pang_04@hotmail.comธนวัฒน์ พานิชพันธ์ปวส--
23/06/2021IWI-CWD0460012/06/2021นายอิทธิพล ฤกษ์โอภาสครูงานเชื่อมสารพัดช่างสมุทรปราการ274 ถ. สุขุมวิท ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 102700852112501Aittipon.lerkopats@GMAIL.COMนายอิทธิพล ฤกษ์โอภาสปริญญาตรีเทคโนโลยีการเชื่อม
23/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย14/07/2021ฐิติพัจน์ แซ่เตียนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17/7 หมู่10 เดอะคาริสมา อพาร์ทเมนท์ ห้อง 703 ซอยวัดกำแพง ถ.พิพูลสงคราม 22 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 09496125270949612527s630303031620077@Email.kmutnb.ac.Thฐิติพัจน์ แซ่เตียกำลังศึกษาปริญญาตรีนักศึกษากรุงเทพ
23/06/2021ผู้ตรวจสอบเเบบไม่ทำลาย ระดับ2 ตามมาตรฐาน ISO 971212/07/2021กล้าณรงค์ เถาเล็กนักศึกษามจพ.ที่อยู่ 316/4หอพักซัลซา ห้อง506 วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 108000935753997nongklazaba@gmail.comกล้าณรงค์ เถาเล็กป.ตรีนักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
23/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021นายพงศ์กฤษณ์ วงษาจันมร์---436/1 หมู่ 7 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น0943858104-phongkrit06@gmail.comนายพงศ์กฤษณ์ วงษาจันทร์ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมขนส่งทางรางนายสันติภาพ วงษาจันทร์ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมโยธา
23/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย14/07/2021ปธานิน รื่นกลิ่นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ248 ซอยรัตนาธิเบศร์ 15 ถนน รัตนาธิเบศร์ หมู่บ้านนารีนคร ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 110000988574192s6303031630056@Email.kmutnb.ac.thปธานินกำลังศึกษาปริญญาตรีนักศึกษากรุงเทพมหานคร
23/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (InternaTional welding inspection personnel, iwi-c)WD-046-0012/07/2021นางสาววริยา ดำแก้ว---261/14 เนเจอร์เพลสคอนโด พหลโยธิน45 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 109000908512571-pccnst10225@gmail.comนางสาววริยา ดำแก้วปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมขนส่งทางราง
23/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล12/07/2021นาย วีรยุทธ ล้ำเลิศQc engineerStp&i44/7 หมู่.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 202300933048793weerayutlamlert1@gmail.comนาย วีรยุทธ ล้ำเลิศปริญญาตรีเทคโนโลยีการเชื่อม
24/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2 ตามมาตรฐาน ISO 971212/07/2021พีรพล แดงโสภา--44/1 ม.1 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 730000904477404preewsdp1@gmail.cOmพีรพล แดงโสภากำลังศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมวัสดุ
24/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021นายเจษฎา โพธิ์ยวงวิศวกรอาวุโสวิศวกรรมบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัด117/16 ม5 สัตหีบ ชลบุรี0807848749jessadah@bigth.comนายเจษฎา โพธิ์ยวงวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรอาวุโสวิศวกรรมอุตสาหการ
24/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลายระดับ 2นฤชา ลามอQC CoordinatorอดิสรสงขลาChevron Fabrication yard Sriracha chonburi 201100854475544ocqj@chevron.comนฤชา ลามอป.ตรี อุตสาหการQC coordinator
24/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลและหลักสูตรแบบไม่ทำลายระดับ209/08/2021นายอุดมทรัพย์ เครือบคนโทQc.InSpectorQa,qcAsss service and supply85หมู่1ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์0959761917ok ok*ook357121@gmail.com
23/06/2021international welding inspector personnel,iwi-cwd-046-0012/07/2021Tiwa thampalaqc inspectorqa/qcsaipem singapore pte.ltdritratana building,5th floor,no.5 ramkhamhaeng road , hua-mark , bangkapi bangkok 102400232595120100562000584tiwathampala@gmail.comTIWA THAMPALAThe Diploma of VocationalQC INSPECTORMETAL WORKS
24/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWd0460012/07/2021อดุลย์จรัส สุบรรณเสนีย์ประจำแผนกตัวเรือกองควบคุมคุณภาพอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช600/119 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี0957476556choregore@gmail.comอดุลย์จรัส สุบรรณเสนีย์ป.โทอุตสาหการ
24/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-064-0012/07/2021นาย ศุภโชค ศรีสวัสดิ์ครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ336 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำบล บางปู อำเภอ เมืองฯ จังหวัด สมุทรปราการ 102800970524194samutprakarn.tech@gmail.comนายศุภโชค ศรีสวัสดิ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตครูวิศวกรรมอุตสาหการนายยศธร ชาญพานิชกิจโชติอุตสาหกรรมบัณฑิตครูวิศวกรรมอุตสาหการนายวิโรจน์ บุญละม่อมปทส.ครูเทคนิคการผลิต
24/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลายISO9712ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย12/07/2021Mongkol MahuemuangQC.SupervisorQA/QCHRI Entec Co., ltd50/35 ถ.เสริมสุวรรณ อ.มาบตาพุด ระยอง0835442522-art-ozne@hotmail.comMongkol MahuemuangBachelor degreeQc SupervisorManufacturing Technology
24/06/2021ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากลIwI-C12/07/2021นางสาวจันทร์จิรา เดชแพง---140/9 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 210008455182560-PIanojunjira@gmail.com
24/06/2021โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ NDT level 2ภัคนันท์ เบ็ญจวรรณวิศวกรพึ่งออกจากงานประจำ252/95 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 109000812482858Phakkhanan.b@gmail.comภัคนันท์ เบ็ญจวรรณป.โทวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล
24/06/20212. หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 ตามมาตรฐาน ISO 97112/07/2021นางสาวจันทร์จิรา เดชแพง---140/9 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง0845182560Pianojunjira@gmAil.com
24/06/2021การตรวจสอบแบบไม่ทำลายระดับ 212/07/2021วีระศักดิ์ จิตไพศาลQC.QCPacific intertech13/8 ม.1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี0874295068V.jitphaisal@gmail.comWEERASUK jitpisalHigh Vocational certificateQcMachine
24/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล(International welding inspection personnel, iwi-c)wd-046-0012/07/2021ธงชัย อมรศรีจิรทรวิศวกรbis surveyors ptn.,ltd159/113 ถนนช่างอากาศอุทิศ7 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 102100841495584CHAITHONG@GMAIL.COMธงชัย อมรศรีจิรทรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุงวิศวกรโลหะวิทยา
24/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2 ตามมาตราฐานISO971212/07/2021สมพล เพชรฤทธิ์Senior EngineeroperationDNV GL (Thailand) Co., Ltd.349 SJ Infinite I Business Complex, 15th Floor, Room No. 1501-1502, Vibhawadee-Rangsit Rd, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand0899206106sompon.pachrit@dnv.comสมพล เพชรฤทธิ์Master degreesenior engineerwelding
24/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (International Welding Inspection Personnel, IWI-C)12/07/2021อาภัสรา เรือนคงนักศึกษา-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ5/9 หมู่ 1 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 630000988170643-arunakong@gmail.comอาภัสรา เรือนคงปวส.นักศึกษาเทคนิคการเชื่อมโลหะทผัำัีัคถ
24/06/2021ผู้ตรวการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021นาย จักรพันธ์ นพดาราInspection engineerEngineering ServiceTuv nord (thailand) ltd1858/75-76 16tf floor, interlink tower, debaratnA road, bandna, bangkok, thailand0856048351027514048Jakkapan@tuv-nord.comนาย จักรพันธ์ นพดาราปริญญาตรีInspection engineerMechanical technology
24/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพระดับ2ISO 971212/07/2021ทศพล​ สิง​หา​สารช่างเทคนิคOperatorT.NDTบริษัท. ไทย เอ็นดีที จำกัด 29 ถนน.บ้านพลง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง0862270728​-Thotsaphon552535@gmail.com​ทศพล​ สิง​หา​สารปวส.ช่างเทคนิคเทคนิคอุตสาหกรรม​
24/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2ปิติพัฒน์ คงธนาไชยโรจน์ประจำแผนกตัวเรือ กองควบคุมคุณภาพ อรม.อร.อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ2369 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี0846629553pitipat26@gmail.comปิติพัฒน์ คงธนาไชยโรจน์ปริญญาตรีประจำแผนกตัวเรือ กองควบคุมคุณภาพต่อเรือเหล็ก
24/06/2021์NDT Level 2-12/07/2021ณัฐพล ผลทำมานักศึกษาสาขาวิศวกรรมการเชื่อม--14/28 ม.11 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 111400972294260-aitong2541@gmail.comณัฐพล ผลทำมาปริญญาตรีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการเชื่อมวิศวกรรมการเชื่อมณัฐพล ผลทำมาปริญญาตรีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการเชื่อมวิศวกรรมการเชื่อมณัฐพล ผลทำมาปริญญาตรีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการเชื่อมวิศวกรรมการเชื่อม
24/06/2021NDT level 2-12/07/2021ศรัณย์ สังข์สุวรรณนักศึกษา-KmutNb42/114 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 201100889180530-chosungsuwan@gmail.coMศรัณย์ สังข์สุวรรณปริญญาตรีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการเชื่อมวิศวกรรมการเชื่อมศรัณย์ สังข์สุวรรณปริญญาตรีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการเชื่อมวิศวกรรมการเชื่อมศรัณย์ สังข์สุวรรณปริญญาตรีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการเชื่อมวิศวกรรมการเชื่อม
24/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0019/07/2021ราตรี ผูกพันธ์กรรมการผู้จัดการโรงงานบริษัท ทวี เวอร์ค การช่าง จำกัด280 บางบอน5 (ซอย18) ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 101500924459879tww.ratree@gmail.comชัยยศ หนูเอียดปริญญาตรีผู้จัดการอุตสาหการ
24/06/2021IWI-C และ NDT Level212/07/2021วรานนท์ นนทโคตร์วิศวกรซ่อมบำรุงบริษัท ไอวรา อินโนเวชั่น จำกัด8/144 ถ.สระหวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิจร 660000881600833​ENGINEER@IWARA-innovatioN.comวรานนท์ นนทโคตร์ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์วิศกรวิศวกรรมเครื่องกล
25/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย​ ระดับ212/07/2021นายอัครพงษ์​ ปากหวานINSPECTOR​บริษัท​ ควอลลีเทค​ จำกัด​(มหาชน)​21/3​ถนนพลง​ ตำบลมาบตาพุด​ อำเภอเมือง​ จังหวัดระยอง​21​150​0800289709TAEKKY.038@Gmail.comนายอัครพงษ์​ ปากหวานปริญญาตรีInspectorวิศวกรรมอุตสาหการ
25/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021ปิยะ เครือมาStRuctuer designerEngineeringAibel(Thailand)4 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 211300876402582Piyak2532@gmail.com
25/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ212 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2564ครูแผนกช่างยนต์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส ทบ41/75 หมู่ที่ 11 ตำบล บางแม่นาง อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 111400867714588pakpoom_oo62@hotmail.comนาย ภาคภูมิ กรพิทักษ์ปริญญาตรี
25/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 ตามมาตรฐาน iso 9712-12/07/2021อทิติยา คำภิระวงค์HRD, DCCadminSk ndt & inspcetion co., ltd.850/12 ซ.ลาดกระบัง 30/5 ถ.ลาดกระบัง แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหาครฯ 105200983429269-atithiya@skndt.comมงคล ปานเพ็ชร์bachclor of industrial technologyinspectionwelding technologyวิธวัช ไชยเดชประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)INSPECTIONเทคนิคการเชื่อมโลหะธงชัย ยังนึกประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)INSPECTIONช่างไฟฟ้ากำลัง
25/06/2021International welding inspection personnelWD-046-0012/07/2021Nattee jirahirunyapatEngineerCustomer serviceThai kobelco welding co., ltd.500 soi 1 bangpoo inDustrial estate, sukhumvit rd. Preaksa, muang, samutprakatn 102800815992251Nattee.jirahirunyapat@kobelco.comNattee jirahirunyapatBachelor degreeEngineerIndustrial engineering
25/06/2021ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล12/07/2021ณรงค์ เพ็ชรทองEngineerCustomer serviceThai Kobelco500 soi1 Muabng, Bangpoo industrial estate0898127305narong.petchtong@kobelco.comNarongBachelor's degreeEngineerWelding
25/06/2021ผู้ตรวจสอบงานการเชื่อมสากลผู้ตรวจสอบWD-046-0012/06/2021Mr.supat yuscunsuk.Qc inspectorผลิตPacific ENGINEER project ltd.93/74ม.3ช.บุญศิริ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ0965909937 0841082268kai-supat@hotmail.co.thmr.supat yuscunsukวศบ.QC inspectorอุตสาหกรรม
25/06/2021International welding inspection personnelWd-046-0012/07/2021นายคณากานต์ รอบการWelding engineerQa/qcDeeline construction133/6 m.3 T.Samtumbon A.chulaborn Nakhon Si thammarat0854727287KANAKARN.ROBKARN@GMAIL.COMKANAKARN ROBKARNBachelor of Engineering Program in welding Engineering technologyWelding engineerWelding engineering technology
25/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021สุพัฒน์ อยู่แสนสุขQc inspectorผลิตUsa93/74ม.3ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 102700841082268kai-supat@hotmail.co.thสุพัฒน์ อยู่แสนสุขป.ตรีวิศวะQcอุตสาหการ
25/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลายระดับISO 971212/07/2021ถาวร พูลเพิ่มวิศวกรคุณภาพฟินิค คิวซีกรุงเทพมหานคร0877817698tpoonperm.re@gmail.comถาวร พูลเพิ่มปริญญาตรีวิศวกรวิศวกรรมอุตสาหการ
25/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 ตามมาตรฐาน ISO 9712-12/07/2021อทิติยา คำภิระวงค์HRD, DCCadminSk ndt & inspcetion co., ltd.850/12 ซ.ลาดกระบัง 30/5 ถ.ลาดกระบัง แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานครฯ 105200983429269-atithiya@skndt.comพิชิตพล มีลาภbachclor of industrial technologyinspectionwelding technologyนิมิตร จิตรธรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)Night Shift Supervisorช่างเทคนิคโลหะ
25/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021นายพสธร สอนทองหัวหน้าฝ่ายผลิตผลิตบริษัท เอ-วัลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด17/3 หมู่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100984583071034471584photsathon2561@gmail.comพสธร สอนทองปวส.หัวหน้าฝ่ายผลิตวิศวกรรมโรงงาน
25/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลายISO 971212/07/2021ธีร์กวิน เติมพันธุ์---56/5 รามอินทรา39เเยก28 กรุงเทพ 10220บางเขร0632169437021906125bosslock130744@gmail.comธีร์กวิน เติมพันธุ์ม.6--Theekawin Toemphan---
25/06/2021โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่Wd-046-0012/09/2021ปิยะภัทน แสงงามSite ENGINEERterra expertise company limitedบจก.เทอร์ร่า เอ็กซ์เพอทีส 99/235- 6 หมู่บ้านเฮ้าส์ 35 ชั้น 3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ .นนทบุรี 111200618675959025733919Piyapat3110@gmail.comปิยะภัทร แสงงามปริญญาตรีSite engineerระบบราง
26/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021ศุภชัย ชุมคงวิศวกรงานเชื่อมตรวจสอบบริษัท ดีเอ็นวี จีแอล (ประเทศไทย) จำกัด349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ห้อง 1501-1502 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร0935847098suppachai.chumkong@dnv.comศุภชัย ชุมคงปริญญาตรีวิศวกรงานเชื่อมวิศวกรรมเครื่องกล
26/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 ตามมาตรฐาน ISO 9712-12/07/2021อทิติยา คำภิระวงค์HRD, DCCadminSk ndt & inspcetion co., ltd.850/12 ซ.ลาดกระบัง 30/5 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200983429269-atithiya@skndt.comอานนท์ อ่วมน้อยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)inspectionเครื่องกลนัฐพล จันทผาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)INSPECTIONเทคนิคโลหะมนัสพงษ์ ดีมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)INSPECTIONช่างเทคนิคโลหะ
26/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 ตามมาตรฐาน ISO 9712-12/07/2021อทิติยา คำภิระวงค์HRD, DCCadminSk ndt & inspcetion co., ltd.850/12 ซ.ลาดกระบัง 30/5 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105200983429269-atithiya@skndt.comเจนณรงค์ คธาวุธปริญญาตรีTechnical Supportวิทยาการคอมพิวเตอร์ชัชนันทร์ วงค์อินทร์ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)INSPECTIONเทคนิคโลหะ
26/06/2021โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 256412/07/2021อัมพวรรณ โท่มากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทรัพยากรบุคคลบริษัท ดีที เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด171/74 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 211300952108111amphawan@dtengineering.co.thนายศรัทธา เป็งปัญญาปริญญาตรีQA/QC Engineerวิศวเครื่องกลนายนพรัตน์ เจนใจปริญญาตรีengineerวิศวเครื่องกลนายธีรวัฒน์ ประดาอินทร์วิศวเครื่องกลSENIOR SERVICE ENGINEERengineer
26/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021sompon prajitinspectorweldingdnv349 sj infinite i business complex. 15th floor. room no.1501-1502,vibhawadee rangsit road. chomphon. chatuchak bangkok 109000221159868021159867www.dnv.comjirapun jaidumrongbachelor degree of machanical engineering and technologyinspectorlifting equipment
26/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021Prajit Somponinspectorweldingdnv (thailand)ltd,.ltd.DNV (THAILAND)LTD,.LTD. 349 SJ INFINITE I BUSINESS COMPLEX. 15 TH FLOOR. ROOM NO. 1501-1502 VIBHAWADEE RANGSIT RODE. CHOMPHON. CHATUCHAK BANGKOK085-8876204021159867jirapun.jaidumrong@dnv.comjirapun jaidumrongbachelor degree of machanical engineering and technologyinspectorlifting equipment
26/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2พิชชากร ทวีคูณ--272/3 ม.1 หมู่บ้านสิรัญญาปาร์ค ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 150000907214855b.pitchakorn@hotmail.comพิชชากร ทวีคูณปริญญาตรี-วิศวกรรมวัสดุ
26/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล IWI-CWD-046-0012/07/2021ทศพล​ สิง​หา​สารช่างเทคนิคNDT​ operrator​THai NDT. สาขาระยอง​บ.ไทย เอ็นดีที จำกัด 29 ถ.บ้านพลง ต.มาบตาพุด จ.ระยอง 21150​0862270728​-Thotsaphon552535@gmail.com​ทศพล​ สิง​หา​สาร​ปวส.ช่างเทคนิคเทคนิค​อุตสาหกรรม​
26/06/2021โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่Wd-046-0012/09/2021ดนัย แสงงามInspectorSr engineering428/194 kanchanaphisek road0818746130Danai_san@hotmail.comดนัย แสงงามปวส.Inspectorช่างเชื่อม
26/06/2021ผูผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล12/07/2021นายวิวัฒน์ เตโชชะLifting equipment inspectorTechnical InspectionDnv gl (thailand) co., ltd.349 sj infinite I complex, 15th floor, room no. 1501-1502 vibhawadee rangsit road, chOmpon, chatuchak banGkok 109000851104143wiwat.techocha@dnv.comนายวิวัฒน์ เตโชชะปริญญาตรีLifting equipment inspectionวิศวกรรมโยธา
27/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWd-046-0012/07/2021นายวิวัฒน์ เตโชชะLifting equipment inspectorInspectionDnv gl (thailand) co.,ltd349 sj infinitE i BUSINESS complex, 15th floor, room no. 1501-1502 vibhawadee rangsit road, chompon, chatuchack bangkok 109000851104143Wiwat.techocha@dnv.comนายวิวัฒน์ เตโชชะปริญญาตรีLifting equipment inspectorวิศวกรรมโยธา
27/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD—046-0012/07/2021นายซันไลย์ เบ้ารักษาครูช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะวิทยาลัยเทคนิคระยอง085/13 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 210000899246740baoragsa@gmail.comนายซันไลย์ เบ้ารักษาประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูงครูช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ
27/06/2021ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021ขันติ สุมังสะครูแผนกช่างเชื่อมโลหะวท. สัตหีบ193หมู่3ถ. สุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี0647079903ti212533@gmail.comขันติปริญญาตรีครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ
27/06/2021ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021ขันติ สุมังสะครูแผนกช่างเชื่อมโลหะวท. สัตหีบ193หมู่3ถ. สุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี0647079903ti212533@gmail.comขันติปริญญาตรีครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ
27/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021ว่าที่ร.ต.ณัฐศชา อินทร์ชูรัฐนักมดลองวิทยาศาสตร์วิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพวว.35 ม.3 เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 121200955541637Natsacha@tistr.or.th
27/06/2021หลักสูตรตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021จิราพร นันทรักษ์ครูพิเศษสอนเทคนิคพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง32/1 ม.12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 141100626128329jiraporn.nantarak@gmail.comจิราพร นันทรักษ์ปริญญาตรีครูพิเศษสอนเทคนิคพื้นฐาน
27/06/2021InternatioNal welding inspectIon perSonnel, iwi-cWD-046-0012/07/2021Araya janjaratjindaWelding engineerQa/qcStp&i public company LiMited207/4-6 Mvk aPartment room303 moo.9 t.surasak A.SriracHa choNbuRi thailand 201100952301302g.jjinda@gmail.comJanjaratjinda arayaB.enGMaterial engineering
28/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021นาย ประเด่น พวงทองQA/QC ManagerQuality assurence and quality controlCes engineering & maintenance services co.,ltd237/4 หมู่1 ตำบลสะทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 902800897376758ant_korn2006@hotmail.com
28/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0005/07/2021Mr. Rattanyoo JitaUefueSenioR inspection EngineerEngineering servicesTuv nord (Thailand)1858/75-76, 16th floor interlink tower, Tebratna rd., Bangna, bangna 10260 thailand0845919256+66(0)2 751 4048Rattanyoo@Tuv-nord.comJitauefue, Mr. rattanyooB. EngineeringSenior inspection EngineerProduction engineering
28/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0005/07/2021อดิศร โชติโสภากุลQA/QC ENGINEErQA/QCCES Engineering & maintenance services237/4 หมู่.1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280085-0772189Adisornc@cesteam.co.thอดิศร โชติโสภากุลปริญญาตรี (วศ.บ.)QA/QC EngineerQA/qc
28/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลwD-046-0012/07/2021Aphiwat thongkaewInspectorInspection serviceAbsg consulting inc1/15 bangnathani blgs. Soi Bangna-trad 34, K.m3 khwaeng bangnatai, khet bangna bangkok 102600896128911athongkaew@eagle.orgAphiwat thongkaewปริญญาตรีInspectorเทคโนโลยีการผลิต
28/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021อินทิรา อริยพฤกษ์นักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง5/21 ม.2 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 140000843118845nut.to_5@hotmail.comอินทิรา อริยพฤกษ์ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ
28/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021สุดารัตน์ ประสานสงค์ครูพิเศษสอนวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง39/5 ม.6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 902800919811230-fon-lovely64@hotmail.comนางสาวสุดารัตน์ ประสานสงค์ปริญตรีวิศวกรรมอุตสาหการ
28/06/2021หลักสูตร​การตรวจ​สอบ​แบบ​ไม่​ทำลาย​NDT12/07/2021THANANON ChomcherdNDT ManagerNDTPROMPTSOLUTION51/8-9 ซ.วิภาวดี​52 ถ.​งามวงศ์วาน​ลาดยาว จตุจักร​ กรุงเทพฯ​1090002-561-472302-561-4723Thananon.c@prompt-solution.comMR.CHAKKRI CHAIHAWONGถDiplomaNDT INSPECTORELECTRONIC
28/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2 ตามมาตรฐาน iso 971212/07/2021นายสุภัคชัย ไชยวิเศ๋สกุลนักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 121100855072462025493086supakchai-mike@hotmail.co.thสุภัคชัย ไชยวิเศษสกุลป.ตรีนักวิชาการศึกษา
28/06/2021International welding inspection personnelWd-046-0012/07/2021Araya janjaratjindaWelding engineerQa/qcSTp&i pcl207/4-6 mvk apartment room303 Moo.9 t.surasak a.sriracha chonburi thailand 201100952301302g.jjinda@gmail.comJanjaratjinda arayaB.EngWelding engineerMaterial engineer
28/06/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021ทรงวุฒิ พันธ์ทองเพ็ชรInspectorInspectionAbs consulting inc.107 หมู่ 9 น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 901100921932623-songwut.pa@gmail.comPanthongpetch songwutปริญญาตรีInspector/engineerวิศวเครื่องกล-เกษตร
28/06/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2-12/07/2021นางสาวสุรีพร มีดีนักศึกษา-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ25/7 ม.3 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 731100924346826-Nuchsrp1998@gmail.comนางสาวสุรีพร มีดีปวส.-ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
28/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021ทรงวุฒิ พันธ์ทองเพ็ชรInspectorinspectionABS CONSULTING INC.107 หมู 9 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100921932623-songwut.pa@gmail.comPANTHONGPETCH SONGWUTปริญญาตรีINSPECTORวิศวกรรมเกษตร-เครื่องกล
29/06/2021ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล (International Welding Inspection Personnel, IWI-C)WD-046-0012/07/2021mr.ekaphob hongbinQA/QC EngineerQA/QCAVP (Thailand) Co., ltd.172/6 หมู่ 4 ถนนสงขลา-จะนะ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100082-4342772ekaphob.h@hotmail.co.thmr.ekaphob hongbinปริญญาตรีqa/qc engineerวิศวกรรมเครื่องกล
29/06/2021ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล (International Welding Inspection Personnel, IWI-C)WD-046-0012/07/2021mr.ekaphob hongbinQA/QC EngineerQA/QCAVP (Thailand) Co., ltd.172/6 หมู่ 4 ถนนสงขลา-จะนะ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100082-4342772ekaphob.h@hotmail.co.thmr.ekaphob hongbinปริญญาตรีqa/qc engineerวิศวกรรมเครื่องกล
01/07/2021ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2วีระศักดิ์ กาศกูลQc InspecTORคริสเตียนี่และนีลเส็น494 หมู่ 7 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 201100626256154Weerasak.sem@gmail.com
01/07/2021ผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลายระดับ 2โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 256412/07/2021เกษมสันต์ สุขเกษมQA EngineerQAWest coast engineering90/153 ม.4 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 111500898256068Earth.11111@hotmail.comเกษมสันต์ สุขเกษมปริญญาตรีเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อมเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
23/06/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0012/07/2021น.ส.วิลล่า บุญปกเจ้าหน้าที่บุคคลฝึกอบรมบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด10 ซ.จี-14 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง0907271276038683562VanacHai.rayong@hotmail.comนายสมศักดิ์ ทองจันทร์นามปวส.หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงเครื่องกลช่างซ่อมบำรุง
02/07/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2 ตามมาตรฐาน ISO 971212/07/2021ณัฐพล เพชรย้อยวิศวกรโครงการโซตัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด2244 ม.8 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100869592046nattapol.intania45@gmail.comณัฐพล เพชรย้อยมัธยมศึกษาตอนปลาย
05/07/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล12/07/2021ปิติพัฒน์ อัครชัยเรืองสุขQC EngineerHydrozone co.ltd174/77 ซอยสดใส ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000(คอนโคาร์พิเดียม)0830607274taunget1@gmail.comปิติพัฒน์ อัครชัยเรืองสุขปริญาตรีQc engineeRMaterial engineer
05/07/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมWD-046-0012/07/2021ภาณุพันธ์ ศรีสมบูรณ์วิศวกรกลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ศุนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 15 ถ.มาบตาพุดพัน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 211500882673667panupan.s@op.kmutnb.ac.thศิริศักดิ์ ปู่กตปริญญาโทวิศวกรเทคโนโลยีวิศวกรยานยนต์และพลังงานภาณุพันธ์ ศรีสมบูรณ์ปริญญาโทวิศวกรเทคโนโลยีอุณหภาพ
05/07/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลายผศ.ดร.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ---นายกฤษฎิ์ทิวัตถ์ ใจกันธามัธยมศึกษาตอนปลาย
07/07/2021ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากลWD-046-0005/07/2021เอกรัตน์ สายคำQc engineerQa/qcBest tech and engineering98/146 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 211300803969329eakarat.mix@gmail.comเอกรัตน์ สายคำป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์Qc engineerIndustrial engineer
07/07/2021ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากลWD-406-0005/07/2021เจริญ เปจะโป๊ะqc inspectorqa/qcเบสเทคเอ็นจิเนียริ่ง94/1 หมู่2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง0928193097PACHAPHOCHAROEN@GMAIL.COMเจริญ เปจะโป๊ะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงQC INSPECTORโยธา
07/07/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล/International welding inspection personnelWD-052-0005/07/2021นายธีรพงษ์ นีรเนตรQC Coordinatorqa/qcBest Tech & Engineering Ltd.2002/1 Moo 2, Samarsarn, Sattahip, Chonburi 20180 Thaiand0808-325235tneenacamhi@hotmail.comธีรพงษ์ นีรเนตรปริญญาโทQC cOORDINATORเทคโนโลยีทางการศึกษา
07/07/2021International welding inspection personnelIWI-C12/07/2021Pongsawatnun yingyuadQC inspectorQA/QCAibel ThailandAibel thailand ท่าเรือแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 202300902328741Pongsawatnun.yingyuad@aibel
08/07/2021สาขาอาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 2อัชณี ซาอุรัมย์นักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานผู้อำนวยการมจพ.99/31 ม.3 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี0860919528auchanee.s@tfii.kmutnb.ac.thอัชณี ซาอุรัมย์ปริญญาโทนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
08/07/2021ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2นายธนะรัตน์ ศรีแก้วช่างอากาศยานซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน)528/1 หมู่6 ถนนพหลโยธิน58 หมู่บ้านซอยแอนเน็กซ์ แยก18 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 102200979187899tanaratsrikaew@gmail.comนายธนะรัตน์ ศรีแก้วอนุปริญญาช่างอากาศยานการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน
08/07/2021ปฎิบัติ งานเชื่อมสากล เทียบโอน ประสบพ์กาณ์Wd0520008/07/2021วัชรพงศ์ อาจรอดWelder tig 6gเทคโนโลยีงานเชื่อมScc4/59หมู่2ต.เคียนเตี้ย อ.บางล่ะมุง จ. ชลบุรี 201500930211744Pongthai65@gmail.comวัชรพงศ์ อาจรอดม.3Welder tig6g
08/07/2021ช่างเชื่อมทิก ระดับ 2นายวัชรพงศ์ ฝั้นพยอมครูวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก116 ม.4 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 631200810202008wadcharapong.f@ovec.moe.go.thนายวัชรพงศ์ ฝั้นพยอมป.จรีครูช่างเชื่อมโลหะ
08/07/2021อาชีพช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือนาย ทวีวุฒิ บุญคงช่างเชื่อมช่างอิสระเลขที่5 ตรอกจันทร์แมนชั่น ซอย32แยก1 ถนนจันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 102200648652234Ttookk222 @gmail.coM
08/07/2021ช่างเชื่อมอาร์คโลหะช่างเชื่อมอาร์คโลหะภิญโญ น้อยมาสูงช่างเชื่อมรับเหมางานเหล็กทั่วไป75/1ม7ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี 841800806499691yokey26434@gmail.com
08/07/2021ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล(IWI-C)WD-046-0012/07/2021ชราวุฒิ เสนจันทร์ฒิไชยวิศวกรอิสระ--10/5 ม.6 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120085-8591856-SEnjantichai.5566.@gmail.comชราวุฒิ เสนจันทร์ฒิไชยป.ตรีวิศวกรอิสระอุตสาหการ
08/07/2021ช่างเชื่อมทิกศักดิ์สิทธิพงษ์ เสียงเพราะช่างติดตั้งไทยเมก้า253/10900203019aubaib.k86@gmail.comศักดิ์สิทธิพงษ์ เสียงเพราะปวสช่างท่อและประสาน
08/07/2021ผู้ปฎิบัติงานเชื่อมแบบสากลนายบุญฤธิ์เหลืองประเสริฐซ่อมบํารุงช่างบ.bvk6/155ม.1บ้านชื่นสุข11ต.สํานักท้อนอ.บ้านฉางจ.ระยอง0626264164Boonyaled@4164บุญฤทธิ์เหลืองประเสริฐม.6ช่างซ่อมบํารุง
09/07/2021ช่างเชื่อมแม็กไพฑูรย์ ลูกเงาะTechnicainProductionYMPpd700/153หมู่1ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.ชลบุรี200000988417303phaitoon.2535@gmail.com
09/07/2021ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมสากล(IWI-C)WD-046-0009/07/2021ชราวุฒิ เสนจันทร์ฒิไชยวิศวกรอิสระ--10/5 ม.6 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120085-8591856-SEnjantichai.5566.@gmail.comชราวุฒิ เสนจันทร์ฒิไชยป.ตรีวิศวกรอิสระอุตสาหการ
09/07/2021วิชาชีพการเชื่อมอุสาหกรรมวัชรินึ ชุ่มเย็นWelderผลิดSCT and Thai co.,ltd100/163 ห.2 อ.สัตหีบ ต.พูตาหลวง จ.ชลบุรี0632978161watcharin.clumyan@gmail.comวัชรินทร์ ชุ้มเย็นปวสช่างเชื่อมเทคนิคการผลิต
09/07/2021ช่างเชื่อมทิกนายอภิศักดิ์ สุวรรณขำช่างเชื่อมDacon78/4-5 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง0929649268Sumwankhamapisak@gmail.comApisak suwankhamม.3Welder
08/07/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลWD-046-0025/07/2021Mr.Bundit klinkhajornEngineeringEngIneeringAera167/80moo.5 soi.khajornnetiyut3 chaengwattana-parkread rd, tumBon.Parkread amphoe.parkread nonthaburi 111200623595425Bundit_k.khajorn@outlook.co.thMr.bundit klinkhajornBachelor degreeEngineerEngineer
08/07/2021หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ2 ตามมาตรฐานiso971231/07/2021นายบัณฑิต กลิ่นขจรวิศวกรวิศวกรรมAera67/80ม.5 ซ.ขจรเนติยุทธ3 ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120062-3595425Bundit_k.khajorn@outlook.co.thนายบัณฑิต กลิ่นขจรปริญญาตรีวิศวกรวิศวกรรม
28/07/2021ช่างเช่อม อาร์คโลหะด้วยมือ และช่างเชื่อมทิกนายธนานนท์ โฉมเฉิดNDT ManagerNDTบริษัท พร้อมท์ โซลูชั่น จำกัด.บริษัท พร้อมท์ โซลูชั่น จำกัด. 51/8-9 ซอยวิภาวดี​ 52 ถนนงามวงศ์วาน​ ลาดยาว จตุจักร​ กรุงเทพฯ​ 10900025614723025614723thananon.c@prompt-solution.comนายวินัย ยกให้ป.6ช่างเชื่อมไฟฟ้า,ช่างเชื่อมทิกนายประยูร จำนงค์ภักดิ์ช่างเชื่อมไฟฟ้า,ช่างเชื่อมทิก
03/09/2021โลหะวิทยางานเชื่อมWD-037-00ธัช บางท่าไม้วิศวกรวิศวกรรมและบำรุงรักษาPTT LNG Company limitedIndustrial Estate, 8/1 ถนนไอแปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 211500838164499thut.b@pttlng.com
24/12/2021วิศวกรรมในอาคารเทวาวิศวกรออกแบบและประมาณการการ​ไฟฟ้านครหลวง2/15 ซ.พุทธบูชา30 แขวบางมดเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 101400894802953​028775330TAEWA.TI@Mea.or.thเทวสวศ.บ.วิศวกรไฟฟ้า
12/03/2022Ultrasonic testing level2WD-006-0024/10/2022Aiamngam kasemsanStudent-King mongkut’s university of technology noRth bangkok8 ronnasittipichai8/2,sanambinnam rd.,bangkra so nonthaburi 110000806409972Bus.8.9.61.p@gmail.com
01/04/2022WD-069-00 การเขียน WPS (Welding Procedure Specification Writing)WD-069-00วิศรุต วงศ์ซิ้มวิศวกรบริษัท ไทยเอ็มเอฟซี กำจัด(scg site2) 5/2 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมฯมาบตาพุด ต.มาบตาพุด0985362359witsaruw@scg.comดาววิเศษ อาจสมดีปวส.Foremanช่างกลวิศรุต วงศ์ซิ้มปริญญาตรีวิศวกรวิศวกรรมเครื่องกล
07/04/2022WD-006-00 การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2 Ultrasonic Testing Level 2WD-006-0016/05/2022นายขจรไกร กิติศิริวิศวกรฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริษัท ปตท. จำกัด(หมาชน)555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 109000-2537-20000-2537-3498-9khajornkai.k@gmail.comนายขจรไกร กิติศิริวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
03/05/2022การเขียนWPS(welding procedure Specification writing)wd-069-00นาย.สุเจน สายทองSupervisorContructionระยอง134/2ม.7 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง(21000)0876106307smrsj@hotmail.com
04/05/2022IWEIWE23/05/2022Mahmoud Elemam Mahmoud WegaallaQuality EngineerQualitySABIGAT INDUSTRIAL GROUPSudan khartoum0123196317wadelemam2005@gmail.comMahmoudBscQuality EngineerMechanical
17/05/2022การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1 Ultrasonic Testing Level 1WD-004-00จีระพงษ์ เล็กอ่องเจ้าหน้าที่ลูกหีบผลิตน้ำตาลบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จำกัด99 ม.1 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 461100839506104๋Jeerapongl@mitrphol.comกระแส เหล่ากำพี้วิศวกรรมศาสตร์หัวหน้าแผนกลูกหีบวิศวกรรมเครื่องกลจีระพงษ์ เล็กอ่องวิศวกรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่ลูกหีบวิศวกรรมเครื่องกลกรวุฒิ บุษราคัมวิศวกรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่ลูกหีบวิศวกรรมเครื่องกล