วันที่สมัครอบรม (Date)ชื่อหลักสูตร (Course)รหัสหลักสูตร (Code)อบรมวันที่ (Duration of course)ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ (Coordinator's Name : Last-Firt)(Please print)ตำแหน่ง (Position)ฝ่าย (Department)สถานที่ทำงาน (Company' Name)ที่อยู่ (Address)โทรศัพท์ (Phone)โทรสาร (Fax)E-mail1. ชื่อ (Last - First)วุฒิการศึกษา (Degree)ตำแหน่ง (Position)สาขา (Major)2. ชื่อ (Last - First)วุฒิการศึกษา (Degree)ตำแหน่ง (Position)สาขา (Major)3. ชื่อ (Last - First)วุฒิการศึกษา (Degree)ตำแหน่ง (Position)สาขา (Major)
07/10/2019โลหะวิทยางานเชื่อม (Welding Metallurgy)WD-037-00นางสาวสาวิตรี ผาบจันตานักวิจัย-สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอาคารสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 47/433 ม3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200823527261-sawitri.p@dti.or.thนางสาวสาวิตรี ผาบจันตานักวิจัยนายธวัชชัย บุญเหลืองนักวิจัย
08/10/2019การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ1WD-004-00ประภาส อินแก้วหัวหน้าแผนกวิศวกรรม-บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟสเทคโนโลยี จำกัด1/2 หมู่6 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 13230081841317-prapas.ast@gmail.com,papastsorn.ast@gmail.comประภาส อินแก้วหัวหน้าแผนกวิศวกรรม
11/11/2019การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ1WD-004-00นายนนท์ธวุธ ภูษาทองพนักงานQCบริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟสเทคโนโลยี จำกัด1/2 หมู่6 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 13230081841317prapas.ast@gmail.com,papastsorn.ast@gmail.comนายนนท์วุธ อินแก้วพนักงาน QC
27/01/2020การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงระดับ1 UlTrasonic testing Level 1 (UT 1)wd-004-0006/07/2020อรุณรัฐฏ์ พรหมอินแก้วSR.SUP.ฝึกอบรมบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สาขา000019/1 หมู่ 4 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140032-906112 ต่อ 199 มือถือ 084-4395545032692111arunruthp@wce.co.thนายเกษมสันต์ สุขเกษมปริญญาตรีSup.engineerวิศวกรรมการเชื่อม
13/07/2020การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารED-104-00ธีรารัตน์ ชมจันทร์Salesขายบริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด15/1 หมู่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 120000839991732deeair2015@gmail.comวรวุฒิ ปุราสะกังหัวหน้าช่า
13/07/2020การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารED-104-00ธีรารัตน์ ชมจันทร์Salesขายบริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด15/1 หมู่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 120000839991732deeair2015@gmail.comวรวุฒิ ปุราสะกังม.6หัวหน้าช่าง
26/08/2020การตรวจสอบโดยใช้สารแทรกซึมระดับ2 PenetranT testing level2Wd-039-0014/09/2020Udom khongkhaphetเจ้าของกิจการNiyomkha hydrolic88\21 แลนด์แอนเฮาท์88(เกาะแก้ว) ถ เทพกษัตรี ตเกาะแก้ว อ เมือง จ ภูเก็ต0817663073Gr4udom@gmail.com
06/03/2021การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2 Ultrasonic Testing Level 2WD-006-0017/05/2021นาย โสภณ โพนรัมย์วิศวกรฝ่ายตรวจสอบโรงงานและซ่อมบำรุงบริษัท พร้อมท์ โซลูชั่น จำกัด ประจำโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง267/64 หมู่ที่8 หมู่บ้านเมืองใหม่ ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150098-548-0873SOPON.P3299@GMAIL.COMนาย โสภณ โพนรัมย์ปริญญาตรีวิศวกรวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
19/03/2021International welding practitioner. IwpWd-052-0030/06/2021Panumas NuamdeeWelderWeldingHome267m.2 tungluylay konsan Chaiyaphom 361800614953928kokem1975@gmail.comPanumas Nuamdeeม.3WelderWeldingPanumas Nuamdeeม.3WelderWeldingPanumas Nuamdeeม.3WelderWelding
19/03/2021InterNational welding pracitIoner,iwpWd-052-0007/06/2021นายปภังกร กึกก้องนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ23/159 หมู่บ้านสวนแก้วทางไผ่3 ถ.ทางไผ่3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง0953764000filmwelder11@gmail.com
21/03/2021ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลWD-052-0007/06/2021นาย ชนายุทธ นนทะดีนักศึกษา-9/6ซ.2ถ.สมุทรเจดีย์ต.ปากน้ำอ.เมืองจ.ระยอง210000951821543chanayut21543@gmail.comนาย ชนายุทธ นนทะดีปวสนักศึกษาเทคนิคโลหะ
22/03/2021Ultrasonic TESTING LEVEL 2WD-006-0017/05/2021นาย โสภณ โพนรัมย์วิศวกรตรวจสอบโรงงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง267/64 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านเมืองใหม่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150098-548-0873sopon.p3299@gmail.comนาย โสภณ โพนรัมย์ปริญญาตรีวิศวกรวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
23/03/2021ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลWD-052-00เพชร กรรณณรงค์วิศวกรSiwa testing inspection and consulting68/68 ถนนเทอดไทมุสลิม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 211500632123451Petchname15@hotmail.comเพชร กรรณณรงค์ป.ตรีวิศวกรวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือว่าที่ร้อยตรี ภูมิภัช ศรีฉายปวช.Technicianช่างเชื่อม
26/03/2021ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลWD-052-0007/06/2021กฤษณะ ทุพแหม่งTechnicianSiwa68/68 ถ.เทอดไทยมุสลิม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 211500835886329nungpuppa_@hotmail.comกฤษณะ ทุพแหม่งปวสTechnicianInstrument
30/03/2021สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศสWD.052.0031/05/2021สุขเกษม สาวะรักษ์ช่างเชื่อม6 gKAK .ENGINEERING25/18ถ สุขุมวิท13ซ อุดมศักดิ์ ต.ห้วยโป่ง.อ.เมือง.จ.ระยอง.211500653206293S17132035@GMAIL.comสุขเกษม สาวะรักษ์ม6ช่างเชื่อมสุขเกษม สาวะรักษ์ม6ช่างเชื่อมสุขเกษม สาวะรักษ์ม6ช่างเชื่อม
30/03/2021ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลWD-052-0007/06/2021ชัยชทูม ติใจช่างเชื่อมช่างเชื่อมไทยนิปปอนจ.ฉะเชิงเทรา0840148786Parichat.seejaiwong3062@gmai.comชัยชทูม ติใจ-ช่างเชื่อม
31/03/2021International Welding Specialist coursewd-051-0005/07/2021SOPON PONRAMengineerplant inspectorptt gspCurrent Address : 207/62 Noen Phay om Road , Tambol Map Ta Phut , Amphur Muang , Rayong 21150 ,Thailand0985480873sopon.p3299@gmail.comโสภณ โพนรัมย์ปริญญาตรีENGINEERวิศวกรรมวัสดุและโลหการ
01/04/2021อบรมงานเชือมอบรมงานเชือม07/05/2021เฉลิมชัย นาสมโภชน์ช่างเชือมมาบตาพุด28/29ซอยร่วม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง06107013380610701338chaloemchai8869@gmail.comเฉลิมชัย นาสมโภชน์ปวชช่างเชื่อมโลหะการเฉลิมชัย นาสมโภชน์ปวชช่างเชื่อมโลหะการเฉลิมชัย นาสมโภชน์ปวชช่างเชื่อมโลหะการ
07/06/2021ผู้ปฎิบัติงานการเชื่อมสากลWD-052-0007/06/2021บุญโชค น้อมเศียรWELDERศรีราชาคอนสตัคชั่น294/98ม7ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี202300990029750Boonchok750@gmail.comบุญโชค น้อมเศียรมัทธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)WELDERเทคโนโลยีงานเชื่อม
07/06/2021ปฎิบัติ งานเชื่อมสากลWd0520007/06/2021วัชรพงศ์ อาจรอดWelderเทคโนโลยีงานเชื่อมScc4/590930211744Pongthai65@gmail.comวัชรพงศ์ อาจรอดม.3Welderวัชรพงศ์ อาจรอดม3Welder
02/04/2021ผู้ปฎิบัติการเชื่อมสากลWD-052-0007/06/2021บุญโชค น้อมเศียรWELDERศรีราชาคอนสตักชัน294/98ม.7ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี202300990029750Boonchok750@gmail.comบุญโชค น้อมเศียรมัทธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)WELDERเทคโนโลยีงานเชื่อม
11/05/2021ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (จันทร์-ศุกร์) International Welding Inspection Personnel (Mon.-Fri.)WD-046-00ปฐมพงษ์ หอมศรีกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท เอสพีพี ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด129/45 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230+66825644297sppdesignandengineering@gmail.comปฐมพงษ์ หอมศรีวศ.ม.กรรมการผู้จัดการการจัดการวิศวกรรม
21/05/2021ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลWD-052-0007/06/2021เสกสรรค์ คำปา---ดี-วัน โฮม 10/44 ซอยลุงจุ้ย ถนนร่วมพัฒนา ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 211500628344774-Seksankhampa1996@gmail.comเสกสรรค์ คำปาประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-เทคนิคการผลิต
22/05/2021,งานเชื่อม6G07/06/2021วิทยา เพียรดีช่าวเชื่อมระยอง52/24ต.ทับมา อ.เมืองจ.ระยอง 210000645479237ไม่มีวิทยา เพียรดีมัธยมศึกษาข่าวเชื่อมจอมมี.3ช่างเชื่อมจอมม.3ช่างเชื่อม
23/05/2021ผู้ประฏิบัตการเชื่อมสากลwd-52-0007/06/2021วสันตร์ สุวรรณการช่างเชื่อมเชื่อมมาบตาพุด47/4ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ0641955124wasansuwankar19@gmail.comวสันตร์ สุวรรณการป.6ช่างเชื่อมมาบตาพุดวสันตร์ สุวรรณการป.6ช่างเชื่อมมาบตาพุด
23/05/2021ผู้ปฏิบัติการช่างเชื่อมสากลWD-52-0007/06/2021อัครชัย สุวรรณการช่างเชื่อมเชื่อมมาตพุต47/4 บ.หนองแดง ต.โคลงกลาง ภ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ06394730190639473019Akrachan41235@gmail.comอัครชัย สุวรรณการม.3มาตพุตช่างเชื่อมอัครชัย สุวรรณการมฺ3มาตพุตช่างเชื่อมอัครชัย สุวรรณการม.3มาตพุตช่างเชื่อม
31/05/2021ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากลWD-052-0007/05/2021จันทร์จิรา เดชแพง---140/9 คอนโดโซซิโอ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 210000845182560JUnjira087@hotmail.coMจันทร์จิรา เดชแพงคุรุศาสตร์บันทิต-วิศวกรรมอุตสาหการ